E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTermíny státních závěrečných zkoušek a obhajob

Přehled termínů bakalářského studia - podzim 2016/2017
Obsahuje pouze data, případné doplňující informace jsou zveřejněny na webech či nástěnkách příslušných kateder.
Přehled termínů magisterského studia - podzim 2016/2017
Obsahuje pouze data, případné doplňující informace jsou zveřejněny na webech či nástěnkách příslušných kateder.
Přehled termínů bakalářského studia - jaro 2016/2017
(zveřejněno 22.2.2017; obsahuje pouze data, případné doplňující informace jsou zveřejněny na webech či nástěnkách příslušných kateder)
Přehled termínů magisterského studia - jaro 2016/2017
(zveřejněno 22.2.2017; obsahuje pouze data, případné doplňující informace jsou zveřejněny na webech či nástěnkách příslušných kateder)
Termíny bakalářských a magisterských SZZK
(odkaz do SIS)
Přehled termínů státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací
přehled čtrnáctidenních období pro konání
Termíny státních doktorských zkoušek
(seznam termínů, studentů, programů a míst)
Termíny obhajob doktorských disertačních prací
(odkaz do SIS)
Termíny státních rigorózních zkoušek
(účastník, katedra, termín a obhajovaná práce)

Akce dokumentů