E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTermíny státních závěrečných zkoušek a obhajob

Termíny bakalářských a magisterských SZZK 2018/2019
(odkaz do SIS)
Přehled termínů státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací
přehled čtrnáctidenních období pro konání
Termíny státních doktorských zkoušek
(seznam termínů, studentů, programů a míst)
Termíny obhajob doktorských disertačních prací
(odkaz do SIS)
Termíny státních rigorózních zkoušek
(účastník, katedra, termín a obhajovaná práce)

Akce dokumentů