E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDokumenty pro studenty

Scholarship 2022-23 [EN]
Sazby 2021 (aktualizované)
Aktualizovaná tabulka diferenciace stipendií dle zemí v akademickém roce 2021/2022 pro studentské dlouhodobé mobility (PDF)
Sazby 2021
Tabulka diferenciace stipendií dle zemí v akademickém roce 2021/2022 pro studentské dlouhodobé mobility (PDF)
Sazby 2020
Tabulka přidělovaných stipendií v akademickém roce 2020/2021 pro studentskou mobilitu (PDF)
Prezentace 2023
Prezentace ze setkání studentů Erasmus+ (ZS 2023)
Prezentace 2022
Prezentace z Info semináře Erasmus+ konaného 29. 11. 2022.
Prezentace 2021
Prezentace z Info semináře programu Erasmus+ (14. 12. 2021)
Návrh protokolu o studijním plánu
Původní NÁVRH protokolu o studijním plánu schválený před výjezdem (update, docx)
Změny v protokolu o studijním plánu
Protokol o studijním plánu, ZMĚNY prováděné v zahraničí (úprava dle nového Protokolu o stud. plánu_22.8.22, docx)
Žádost o vložení předmětů splněných v rámci programu Erasmus do SIS
Předkládá se v originále po návratu z pobytu v Erasmus kanceláři (doc) – revize 2018
Request to record courses completed in the Erasmus programme in SIS (EN)
(docx) – 2018 revision (EN)
Learning Agreement (LA) + Changes in LA
Původně využívaný formulář pro Erasmus (platný do 2015; doc)
Kvalifikační podmínky – studijní pobyty a praktické stáže
Plné znění kvalifikačních podmínek pro studijní pobyty a praktické stáže studentů UK (PDF)
Kvalifikační podmínky – absolventi, praxe
Plné znění kvalifikačních podmínek pro praktické stáže absolventů UK (PDF)
Kvalifikační podmínky – absolventi, stáže (EDUCA)
Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro pracovní stáže v rámci konzorcia EDUCA – absolventi UK (PDF)
Žádost o vložení doktorského pobytu a praktické stáže Erasmus do SIS
Žádost o vložení předmětů splněných v rámci doktorského studijního pobytu Erasmus a praktických stáží studentů všech stupňů studia do SIS (doc) – revize 2018
Request to record an Erasmus PhD study stay or internship in SIS (EN)
Žádost o vložení předmětů splněných v rámci doktorského studijního pobytu Erasmus a praktických stáží studentů všech stupňů studia do SIS (docx) – revize 2018 (EN)
Vyběrové řízení – Protokol
Protokol o výběrovém řízení, studenti, nová verze, upraveno !!! (docx)
Learning Agreement – Credit Mobility
Dočasný formulář LA pro kreditovou mobilitu
Learning Agreement for Traineeships – Absolvent
Formulář LA pro praktické stáže absolventů (EDUCA, 2020)
Přihláška Traineeship – Absolventi
Přihláška do Programu praktických stáží pro absolventy (EDUCA)
Traineeship Certificate
Traineeship Certificate – after the mobility (doc)
Partnerské instituce
Seznam zahraniční organizací (praktické stáže Erasmus, xlsx)
Příklady organizací
Příklady organizací, které se mohou zapojit do programu Erasmus+ pro vysoké školy (PDF)
Příloha D
Confirmation of Erasmus+ period (doc)
Commitment
Commitment of the three parties

Akce dokumentů