E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníKontakty na studijní oddělení

Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, pouze nenalezne-li tam odpověď, obraťte se svým dotazem na studijní oddělení.

Adresa pro písemný kontakt:
Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 43  Praha 2

Adresa pro osobní kontakt:
Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady)
128 43  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Kontaktní e-mail pro uchazeče o Bc a Mgr studia: prihlaskanatur.cuni.cz

Úřední hodiny

Pro studenty fakulty a pro uchazeče o studium na fakultě

Před cestou na studijní oddělení si ověřte, zda nedošlo ke změnám úředních hodin v aktualitách bakalářského a magisterského studia nebo doktorského studia.
Úřední hodiny pro studenty byly sestaveny na základě provedeného průzkumu.

Agenda / Funkce Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia: 12 - 15 10 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Agenda dokotorského studia a stipendií: 12 - 15 8 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Proděkan pro studijní záležitosti: - - 10 - 12 - -
Vedoucí studijního oddělení: 12 - 15 10 - 12 - 12 - 15  

Kancelář Erasmus PřF UK a referent celoživotního vzdělávání mají odlišné úřední hodiny.

Pro zaměstnance fakulty

Pondělí až pátek 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00.

Kontakty

VEDENÍ ODDĚLENÍ


 

 

EKONOMICKO-ADMINSTRATIVNÍ PRACOVNÍK


REFERENTKY STUDIA A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVCI A ADMINISTRÁTOŘI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


S dotazy ohledně informačnícho systému Studium (SIS):
- se studenti primárně obracejí  na svou referentku studia
- se zaměstnanci/externisté primárně obracejí na koordinátora pro informační systém Studium (SIS), viz osoba s funkcí "koordinátor studijního systému" na vašem pracovišti PřF v Seznamu kontaktů UK.

 

 

 

 

Akce dokumentů