E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníKontakty na studijní oddělení

Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia. Nenalezne-li v odkazovaném odpověď, obraťte se svým dotazem na studijní oddělení.

V případě, že zasíláte stejný e-mail více osobám, používejte prosím režim kopií.
Děkujeme za pochopení.

Adresa pro písemný kontakt:
Studijní oddělení
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Albertov 6
128 00  Praha 2

Adresa pro osobní kontakt:
Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady)
128 00  Praha 2
(tramvaj číslo 14, 18 a 24, stanice Botanická zahrada, mapa)

Úřední hodiny

Pro studenty fakulty a pro uchazeče o studium na fakultě

Před cestou na studijní oddělení si v aktualitách bakalářského a navazujícího magisterského studia nebo doktorského studia ověřte, zda pro daný den nedošlo k změně úředních hodin.
Úřední hodiny pro studenty byly sestaveny na základě provedeného průzkumu.

Agenda / Funkce Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Agenda bakalářského a navazujícího magisterského studia: 12 - 15 10 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Agenda doktorského studia a stipendií: 12 - 15 8 - 12 10 - 12 12 - 15 -
Proděkan pro studijní záležitosti: - - 10 - 12 - -
Vedoucí studijního oddělení: 12 - 15 10 - 12 - 12 - 15 -

Kancelář Erasmus PřF UK a referent celoživotního vzdělávání mají odlišné úřední hodiny.

Pro zaměstnance fakulty

Pondělí až pátek 9:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00.

Kontakty

Kontaktní e-mail pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterké studia: prihlaska@natur.cuni.cz

VEDENÍ ODDĚLENÍ


 

 

EKONOMICKO-ADMINSTRATIVNÍ PRACOVNÍK


REFERENTKY STUDIA A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


Pro zodpovězení dotazu ohledně informačnícho systému Studium (SIS):
- student nejprve projde sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy, pouze nenalezne-li tam odpověď, obrátí se se svým dotazem na svou studijní referentku. Pokud referentka nedokáže dotaz dozpovědět, přesměruje Váš dotaz na správce SIS.
- zaměstnanec/externista nejprve projde sekci Návody a informace a stránku o přihlašování, evidenci osobních a kontaktních údajů v SIS, pouze nenalezne-li tam odpověď,  obrátí se se svým dotazem na svého koordinátora SIS, viz osoba s funkcí "koordinátor studijního systému" vašeho působiště na PřF v Seznamu kontaktů UK. Pokud koordinátor nedokáže dozpovědět, přesměruje Váš dotaz na správce SIS.

Akce dokumentů