E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje veškerou administrativní agendu týkající se bakalářského a magisterského studia a agendu uchazečů magisterského studia.

Úřední hodiny

pondělí: 13 15 hod.
středa:   10
12 hod.

V neodkladných záležitostech je možné dohodnout jiný termín návštěvy.

Úřední hodiny proděkana pro studijní záležitosti doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D.:
středa: 10 - 12 hod.

Kontakty

Adresa pro osobní kontakt

Na Slupi 433/16, 128 00 Praha 2
(v areálu Botanické zahrady PřF UK, MHD: Botanická zahrada)

Adresa pro zásilky

Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 12800 Praha 2

REFERENTKY STUDIA

Akce dokumentů