E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní předpisy upravující doktorské studium

Zákon o vysokých školách

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách jsou Zákon č. 111/98 Sb. Níže uvádíme vybrané vnitřní předpisy univerzity, opatření rektora, vnitřní předpisy fakulty a opatření děkana.

Zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Vnitřní předpisy UK

Zvláštní pravidla studia na UK

Tento předpis upravuje zvláštní pravidla studia pro akademický rok 2019/2020 v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR.

Opatření rektora

Vnitřní předpisy fakulty

Opatření děkana

Akce dokumentů