E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogické praxe sekce Geografie

Dokumenty k praxím:

 

 

Pedagogická praxe náslechová

V rámci kurzu pedagogická praxe náslechová absolvují studenti tři oddělené bloky:

  1. náslechové praxe na základní škole v délce 5 hodin,
  2. náslechové praxe na střední škole v délce 5 hodin,
  3. asistentské praxe na základní či střední škole v délce 10 hodin

Pozn: soubor je potřeba otevřít v tabulkovém procesoru (např. Microsoft EXCEL). Učitelé, kteří mají českou státní příslušnost vyplňují pouze první list. Učitelé, kteří mají cizí státní příslušnost vyplňují druhý list.

Pokud fakultní učitel vede více studentů či více typů praxí, lze s ním uzavřít pouze jednu dohodu na všechny praxe zároveň.

 

Pedagogické praxe ze zeměpisu I a II

Výstupové pedagogické praxe jsou konány v rámci dvou kurzů, které probíhají ve dvou semestrech. Studenti/tky vždy absolvují přímou výuku v rozsahu 18 hodin. V případě kurzu pedagogická praxe II. těchto 18 hodin odučí pouze v jedné třídě.

Pozn: soubor je potřeba otevřít v tabulkovém procesoru (např. Microsoft EXCEL). Učitelé, kteří mají českou státní příslušnost vyplňují pouze první list. Učitelé, kteří mají cizí státní příslušnost vyplňují druhý list.

Pokud fakultní učitel vede více studentů či více typů praxí, lze s ním uzavřít pouze jednu dohodu na všechny praxe zároveň.

 

V případě dotazů se obracejte na:

RNDr. Tereza Cimová (roz. Kocová), tereza.cimova@natur.cuni.cz (didaktik goegrafie)

Akce dokumentů