E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStátní závěrečné zkoušky

v bakalářském a navazujícím magisterském studiu
Rozcestník

Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

 

 

Informace pro studenty, zaměstnance a externisty

Pořadí částí státních závěrečných zkoušek je uvedeno v Příloze č. 1 Pravidel pro organizaci studia na PřF.​​ Pokud zde nějaký program/obor není uveden, znamená to, že pořadí jednotlivých částí SZZK v tomto studijním programu/oboru není stanoveno a lze je konat v libovolném pořadí.

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám některých oborů jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných kateder.

Informace pro zaměstnance a externisty - organizace SZZ


Informace k záverečným pracím viz stránka s návody a informacemi pro studenty a pro zaměstnance a externisty.

Akce dokumentů