E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStátní závěrečné zkoušky

v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

Bc. a NMgr.  studium    |     Ph. D. studium


Informace pro studenty, zaměstnance a externisty

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám některých oborů jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných kateder.

Informace pro zaměstnance a externisty - organizace SZZ


Informace k záverečným pracím viz stránka s návody a informacemi pro studenty a pro zaměstnance a externisty.

Akce dokumentů