E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup při podezření na plagiát ve studentských pracích na PřF UK

Pro závěry ohledně podezření z plagiátorství závěrečné práce je zásadní rozhodnutí komise jmenované k obhajobě dané závěrečné práce. Komise může rozhodnout jakkoli, s ohledem na podklady (posudky, analýzy Turnitinu, atd.) však vždy musí věc komentovat v závěrech obhajoby tj. v protokolu o obhajobě. Podrobnosti týkající se postupu při podezření na plagiát v studentských pracích detailně také řeší metodický materiál Univerzity Karlovy.

Projednáno na zasedání Kolegia děkana dne 10. 2. 2020

Akce dokumentů