E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia, poplatky a předpisy

Tato stránka je určena studentům PřF v bakalářských a navazujících magisterských programech a slouží pro rychlou orientaci v tématech Stipendia, Studijní předpisy a Poplatky. Není však úplným výčtem platných předpisů k této oblasti se vztahujících. Aktuální platné znění všech fakultních předpisů lze nalézt na stránkách Akademického senátu PřF UK a univerzitních na stránkách UK.


Stipendia

Poplatky spojené se studiem

Předpisy v oblasti studia

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách je Zákon č. 111/1998 Sb.

Statut Univerzity Karlovy je závaznou normou pro všechny složky spadající do svazku Univerzity Karlovy, tedy i pro naši fakultu. Studenti naší fakulty se řídí Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia na PřF UK a dalšími vnitřními předpisy Přírodovědecké fakulty

Další předpisy

Akce dokumentů