E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStátní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací

v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

Bc. a NMgr.  studium    |     Ph. D. studium


Informace pro studenty a pedagogy

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám některých oborů jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných kateder.

Informace pro pedagogy - organizace SZZK

Akce dokumentů