E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia, předpisy a poplatky

Tato stránka je určena studentům PřF pro rychlou orientaci v tématech Stipendia, Studijní předpisy a Poplatky. Není však úplným výčtem předpisů k této oblasti se vztahujících. Aktuální platné znění všech fakultních předpisů lze nalézt na stránkách Akademického senátu PřF UK a univerzitních na stránkách UK.


Stipendia

Předpisy v oblasti studia

Zákonnou normou, podle které se řídí akademický život, výuka a vědecká činnost na vysokých školách je Zákon č. 111/1998 Sb. Dne 2. května 2016 vstoupil v platnost Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb.

Statut Univerzity Karlovy je závaznou normou pro všechny složky spadající do svazku Univerzity Karlovy, tedy i pro naši fakultu. Studenti naší fakulty se řídí Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia PřF (Pravidla pro organizaci studia na PřF účinné od 1. 10. 2015, Pravidla pro organizaci studia na PřF účinná od 1.10.2017).

Poplatky spojené se studiem

Další pravidla

Akce dokumentů