E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus klub PřF UK

Je dobrovolnická skupina studentů a kamarádů PřF fungující od r. 2010. Jedním z našich cílů je pomáhat krátkodobým zahraničním studentům přijíždějícím na naši fakultu. Pomáháme jim v řešení jejich problémů a to při jejich příjezdu i v průběhu roku. Vytváříme pro ně i české studenty zábavný, vzdělávací volnočasový program, jako jsou různé výlety, exkurze, kulturní večery a večírky, během nichž je seznamujeme s českou zemí, tradicemi a kulturou. Zároveň poznáváme jejich kulturu a zvyky a vytváříme si tak kamarády z celého světa.

Spolupracujeme s celoevropskou organizací ESN, která funguje i na UK a vedle dalších aktivit spravuje tzv. Buddy program.

https://www.facebook.com/erasmus.club.FoS.CU/
https://esncuprague.cz/


Kontakt: Valerie Tahtahová, erasmusclub@natur.cuni.cz

Akce dokumentů