E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHydrant

HYDRANT je studentský spolek působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Spolek sdružuje mladé lidi, kteří se zajímají o vodu, globální problémy s ní spojené a její výhledy do budoucna. Primárním cílem je spojovat studenty naší milované fakulty jak na, tak i mimo její akademickou půdu. Stěžejním projektem v rámci našeho založení je vytvoření vlastního podcastu, jehož cílem je zlepšit provázanost mezi studenty a učiteli. V plánu je také mnoho přednášek, které se budou týkat aktuálních informací o problémech spojených s vodou.

https://facebook.com/HSHydrant/

Kontakt: Alois Burian, hydrant.prf@gmail.com

Akce dokumentů