E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŽivot na OŽP

Život na OŽP je iniciativa utvořená z řad studentů studijního oboru Ochrana životního prostředí (OŽP) zaměřená na utváření sociálního života během studia na Ústavu životního prostředí (ÚŽP).

Cílem této iniciativy je pořádání společenských akcí a propagování studia OŽP na sociálních sítích pro naše spolužáky. Tyto kroky by měly vést k zvýšení informovanosti studentů OŽP o možnostech vědeckých pracích, o výzkumu na ÚŽP, o rozhovorech pedagogických zaměstnanců v médiích a reprezentaci studia zabývající se ochranou životního prostředí.

S touto myšlenkou vytváříme spolek, jenž bude sdružovat studenty, nehledě na ročník, kteří mají zájem podporovat a podílet se na společenském životě studentů na OŽP.

Pokud máte jakýkoliv nápad nebo myšlenku, kterou byste chtěli realizovat, tak zde ve spolku Život na OŽP budou lidé, kteří budou ochotni vypomoct.

Náš instagram: https://www.instagram.com/zivot_na_ozp/

Kontakt: Dominik Šmok, smokd@natur.cuni.cz

Akce dokumentů