E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení13. ročník konference Mladých demografů 1-4. února 2022

 

Dovolujeme pozvat na 13. ročník konference Mladých demografů, která se bude konat 1.-4. února 2022 na Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy. Konference bude probíhat hybridní formou. Neváhejte a podívejte se na předběžný program. Pokud se chcete připojit jako pasivní účastník (online nebo prezenčně), zaregistrujte se prosím prostřednictvím formuláře zde.

 

Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách.

 

V rámci prezenční účasti se řiďte aktuálními vládními opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Zároveň ro vstup externistů do budovy fakulty UK je nutné mít platný certifikát o plném očkování. 

 

Za Mladé demografy,

Anna Altová, Klára Hulíková, Barbora Janáková, Kateřina Maláková, Tim Riswick, Jitka Slabá and Maritn Vondrášek

yd.demographers@gmail.com

/// ENGLISH VERSION ///

 

We would like to invite you to the 13th Conference of Young Demographers, which will take place from 1st to 4th February 2022 at the Faculty of Science, Charles University. The conference will take place in a hybrid form. Do not hesitate and look at the preliminary programme. If you want to join as a passive participant (online or on-site), please register through the form here.


You can find more detailed information on our website.

Follow current government measures in connection with the Covid-19 pandemic. At the same time, the entry of external students into the building of the Faculty of Charles University is necessary to have a valid certificate of full vaccination.

 

On behalf of the Young Demographers

Anna Altová, Klára Hulíková, Barbora Janáková, Kateřina Maláková, Tim Riswick, Jitka Slabá and Maritn Vondrášek

yd.demographers@gmail.com

 

Publikováno: Pondělí 17.01.2022 00:00

Akce dokumentů