E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 19. 10. 2017

Čas 19.10.2017
od 14:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

V Praze, dne 12.10. 2017

Věc: Pozvánka na 8.  zasedání Akademického senátu fakulty

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 8. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 19.10. 2017 od 14:00 hod učebně Pravá rýsovna v 3. patře budovy PřF UK Albertov 6

Program zasedání:
1)    Schválení zapisovatele a programu zasedání
2)    Schválení zápisu ze 7. zasedání ASF
3)    Vyhlášení voleb do zaměstnanecké části akademického senátu
4)    Jmenování volební komise pro volby do akademického senátu
5)    Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
6)    Sdělení a informace
a)    informace děkana o postupu příprav výstavby Kampusu Albertov
7)    Různé

Podklady pro jednání jsou umístěny na společně sdíleném disku Akademického senátu fakulty

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BxVqNXnB8gKDVnFCcjVJcU1fZHc
v záložce 2017/říjen


Jednání je veřejné


RNDr. Radim Perlín, PhD.
Předseda akademického senátu PřF UK

 

Publikováno: Čtvrtek 12.10.2017 14:20

Akce dokumentů