E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 16. 2. 2017

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 16. 2. 2017 od 14:00 hod. v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.
Čas 16.02.2017
od 14:00 do 17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Navržený program zasedání:

 1. Schválení zapisovatele

 2. Schválení programu zasedání

 3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání 26. 1. 2017

 4. Slib člena senátu

 5. Schválení usnesení per rollam

 6. Doporučení ke schválení postupu projednání návrhu znaku PřF UK

 7. Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy

 8. Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2017

 9. Otázky studentské ankety 

 10. Návrh na doplnění člena vědecké rady fakulty

 11. Různé

Publikováno: Úterý 14.02.2017 10:20

Akce dokumentů