E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na zasedání Akademického senátu 21. 5. 2020

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 3. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Čas 21.05.2020
od 14:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 14:00 hod. v učebně Pravá rýsovna
v 3. patře budovy PřF UK Albertov 6.

Jednání proběhne v souladu se všemi požadavky vyplývajícími z nouzového stavu.

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání 20.2. 2020
3. Výsledky on line jednání v březnu a dubnu
4. Schválení hlasování per rollam květen
5. Rozpis, rozpočet a rozvaha fakulty
6. Jmenování vedoucích kateder a ústavů
7. Změny vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia
8. Příprava volby kandidáta na děkana fakulty
9. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS
10. Sdělení a informace
a. Diskuze k revitalizaci areálu loděnice PřF UK v Podolí
11. Různé

Podklady budou uloženy na sdíleném disku ASF v záložce 2020/květen
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RrCbG7vHPm9z1GjllOzFI8qJjoTJ14pv

Veřejné podklady jsou umístěny na externím disku ASF veřejný v záložce
2020/květen
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SluoeaoNtdadou2cZwZ5Z0Zyud6_e7sh

Jednání je veřejné

Publikováno: Čtvrtek 14.05.2020 18:20

Akce dokumentů