E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na 10./1. zasedání Akademického senátu fakulty 14. 1. 2021

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 10. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Čas 14.01.2021
od 14:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 14. 1. 2021 od 14:00 hod formou on line přenosu

 

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání, určení zapisovatele

2. Kontrola a schválení zápisu z 9. zasedání 17.12. 2020

3. Zpráva volební komise

4. Slib zvolených senátorů

5. Volba volební komise

6. Volba předsedy

7. Volba místopředsedů

8. Jmenování zástupců ASF v sekčních vědeckých radách

9. Volba zapisovatele

10. Ustanovení komisí ASF

11. Změny organizačních řádů PřF UK

12. Souhlas s věcným břemenem

13. Změny harmonogramu akademického roku 2020/2021 - prod. Chromý

14. Informace o ceně pro nejlepšího pedagoga - prod. Martínková

15. Otázky a odpovědi pro studenty – Lucie Kunstmüllerová

16. Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

17. Sdělení a informace

18. Různé

 

Podklady budou uloženy na sdíleném disku ASF v záložce 2021/leden

 

Veřejné podklady jsou umístěny na disku ASF veřejný v záložce 2021/leden

 

Jednání je veřejné a je dostupné prostřednictvím google meet zde: meet.google.com/gca-uhbx-icg

 

 

RNDr. Radim Perlín, PhD.

Předseda akademického senátu PřF UK

Publikováno: Pátek 08.01.2021 08:05

Akce dokumentů