E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChemická sekce

Přehled významných ocenění, která obdrželi studenti a zaměstnanci chemické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v bakalářském studijním programu

2023

Bc. Daniel Wilimetz, studijní program Biologie

2022

Bc. Anna Laštovičková, studijní obor Klinická a toxikologická analýza

2021

Bc.Natália Remperová, studijníí obor Klinická a toxikologická analýza

2020

Bc. Tereza Benešová, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

 

Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci v rámci studia učitelství

2023

Bc. Jana Maťáková, studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání

2022

Bc. Blanka Dřevikovská, studijní obor Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání 

2021

Bc. Lukáš Wihelm, obor Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání


Cena děkana za nejlepší magisterskou práci v rámci studia učitelství

2023

neudělena

2022

Mgr. Jan Staníček, studijní obor Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy

2021

Mgr. Michal Blaško, studijní obor Učiteltví chemie pro SŠ - Učitelství biologie pro SŠ

2020

Mgr. Hana Josífková, Učitelství chemie pro střední školy


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

2023

Mgr. Jakub Antala, studijní program Analytická chemie

2022

Mgr. Viktor Lebruška, studijníi program Anorganická chemie

2021

Mgr. Adam Svitok, studijní program Anorganická chemie 

2020

Mgr. Klára Kohoutová, katedra fyzikální chemie

2019

Mgr. Ondřej Veselý, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2018

Mgr. Vojtěch Dočekal,  katedra ogranické chemie

2017

Mgr. Ing. Jakub Kubečka, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2016

Mgr. Miroslav Soroka, katedra anorganické chemie


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu

2023

Mgr. Ondřej Veselý, Ph.D., studijní program Fyzikální chemie

2022

Denise-Liu´Leone Ph.D., studijní obor Organická chemie 

2021

Mgr. Li Shuo, Ph.D.,  program STARS, skupina (Nano)materials modeling

Mgr. Lubomíra Pyskatá Rathouská, Ph.D., MBA, studijní program Didaktika chemie

2020

Mgr. Dávid Jakubec, Ph.D., člen skupiny Bioinformatika na UOCHB

2019

Mgr. Martin Zábranský, Ph.D., katedra anorganické chemie

2018

Mgr. Jan Blahut, Ph.D., katedra anorganické chemie2

2017

Junjie He, M.Sc:, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2016

Ing. Jan Přech, Ph.D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Cena děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let 

2023

Mgr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D., katedra biochemie

2022

Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná, katedra anorganické chemie

2021

Mgr. Michal Mazur, Ph.D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2020

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D. katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2019

RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. , katedra analytické chemie

2018

Maksym Opanasenko, M.Sc., Ph.D. katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2017

Pharm.Dr. Eliška Matoušová, Ph.D., katedra organické chemie

2016

RNDr. Peter Košovan, Ph.D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie

 


Cena rektora/rektorky pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského
pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

2021

Bc. Jakub Antala, katedra anorganické chemie

2019

Mgr. Ondřej Veselý, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2017

Mgr. Filip Horký, katedra organické chemie

2016

Mgr. Miroslav Soroka, katedra anorganické chemie


Bolzanova cena, udělovaná studentům UK za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem

2017

RNDr. Miroslav Položij, Ph.D, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

2022

Bc. Ondřej Kopecký, studjní program Chemie, obor Chemie se zaměřením na vzdělávání - geologie se zaměřením na vzdělávání.


Cena Studentský velemlok

Cena je udělována na základě studentského hlasování nejlepším pedagogům Přírodovědecké fakulty UK.

2022

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., Katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2021

doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D., Spektrální metody NMRI

2020

doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc., katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2019

doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D., PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D., katedra organické chemie

2018

prof. Pavel Kočovský, DSc., katedra organické chemie

2017

prof.RNDr. František Opekar, CSc, katedra analytické chemie

2016

RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., katedra analytické chemie


Ostatní významná ocenění

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy

2023

Mgr. Jan Faltejsek, katedra anorganické chemie

Prémie Donatio Universitatis Carolinaepodpora významných vědeckých osobností, které mimořádným způsobem přispívají k odborné prestiži UK

2021

prof. RNDr. Martin Kotora, CSc., katedra organické chemie

2020

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph. D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

2018

prof. RNDr. Stiborová Marie, DrSc., katedra biochemie


Zlatá medaile UK za významné celoživotní dílo v oboru organické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

2021

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, děkan PřF UK

2019

prof.RNDr. Miloslav Černý, DrSc.


Stříbrná medaile UK

2019

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy - prof. RNDr. Jiří Barek,CSc., katedra analytické chemie, prof. RNDr.Tomáš Trnka, CSc., katedra organické chemie, prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.,katedra buněčné biologie, a in memoriam prof. Jan Zima.


Historická medaile UK za významné celoživotní dílo

2021

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Cena Neuron 

2022

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D. , za výzkum porézních materiálů

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

2022

Bc. Ondřej Kopecký, Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání

2021

Mgr. Jaroslav Stránský, Učitelství chemie pro střední školy

Ceny Učené společnosti České republiky

2021

Mgr. Mariya Shamzy, Ph.D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie (centrum CUCAM)


Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti přírodních věd

2019

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D., 


Cena Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti

2020

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., doc.RNDr. Václav Martínek Ph.D., RNDr. Luděk Mika, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.


Cena Wernera von Siemense, za nejvýznamější výsledek základního výzkumu

2017

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D., Michal Mazur, Ph.D., Maksym Opanasenko, Ph.D. katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Medaile Arnolda A. Beckmana, za výjimečný příspěvek v oblasti separačních technik řízených elektrickým proudem

2016

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Cena Alfreda Badera za organickou chemii. Cena České společnosti chemické (ČSCH) mladým vědcům do 35 let za vynikající výsledky v oboru organické chemie. 

2020

Dr. Lukáš Rýček, MSc.

Cena Jean-Marie Lehna za chemii

2023

RNDr. Vojtěch Dočekal, Ph.D., katedra organické chemie

2023

Special Prize Czech Chemical Society 
Mgr. Ondřej Veselý, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2022

RNDr. Petr Vosáhlo

2021

1. místo Mgr. Filip Horký, katedra anorganické chemie

Cena Univerzity ve Štrasburgu

2021

1. místo Ing. Jiří Trousil, katedra analytické chemie

Cena Contipro 

1. místo Roman Staňo, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

Cena L´Oreal-UNESCO Pro ženy ve vědě

2023

Mgr. Pavla Eliášová, katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Johnson Mattehey Academic Conference 2023 - Cena za nejlepší poster

2023

Anastasia Kurbanova, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů