E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníChemická sekce

Přehled významných ocenění, která obdrželi studenti a zaměstnanci chemické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v bakalářském studijním programu

2020

Bc. Tereza Benešová, katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Cena děkana za nejlepší magisterskou práci v rámci studia učitelství

2020

Mgr. Hana Josífková, Učitelství chemie pro střední školy


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

2020

Mgr. Klára Kohoutová, katedra fyzikální chemie

2019

Mgr. Ondřej Veselý, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2018

Mgr. Vojtěch Dočekal,  katedra ogranické chemie

2017

Mgr. Ing. Jakub Kubečka, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2016

Mgr. Miroslav Soroka, katedra anorganické chemie


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu

2020

Mgr. Dávid Jakubec, Ph.D., člen skupiny Bioinformatika na UOCHB

2019

Mgr. Martin Zábranský, Ph.D., katedra anorganické chemie

2018

Mgr. Jan Blahut, Ph.D., katedra anorganické chemie2

2017

Junjie He, M.Sc:, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2016

Ing. Jan Přech, Ph.D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Cena děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let 

2020

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D. katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2019

RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. , katedra analytické chemie

2018

Maksym Opanasenko, M.Sc., Ph.D. katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2017

RNDr. Petra Špačková, PhD., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2016

RNDr. Peter Košovan, Ph.D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie

 


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského
pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

2019

Mgr. Ondřej Veselý, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2017

Mgr. Filip Horký, katedra organické chemie

2016

Mgr. Miroslav Soroka, katedra anorganické chemie


Bolzanova cena, udělovaná studentům UK za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem

2017

RNDr. Miroslav Položij, Ph.D, katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Cena Studentský velemlok

Cena je udělována na základě studentského hlasování nejlepším pedagogům Přírodovědecké fakulty UK.

2020

doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc., katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2019

doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D., PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D., katedra organické chemie

2018

prof. Pavel Kočovský, DSc., katedra organické chemie

2017

prof.RNDr. František Opekar, CSc, katedra analytické chemie

2016

RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., katedra analytické chemie


Ostatní významná ocenění

 

Prémie Donatio Universitatis Carolinaepodpora významných vědeckých osobností, které mimořádným způsobem přispívají k odborné prestiži UK

2021

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph. D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie)

2018

prof. RNDr. Stiborová Marie, DrSc., katedra biochemie


Zlatá medaile UK za významné celoživotní dílo v oboru organické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

2021

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, děkan PřF UK

2019

prof.RNDr. Miloslav Černý, DrSc.


Stříbrná medaile UK

2019

Stříbrná medaile Univerzity Karlovy - prof. RNDr. Jiří Barek,CSc., katedra analytické chemie, prof. RNDr.Tomáš Trnka, CSc., katedra organické chemie, prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.,katedra buněčné biologie, a in memoriam prof. Jan Zima.


Ceny Učené společnosti České republiky

2021

Mgr. Mariya Shamzy, Ph.D., katedra fyzikální a makromolekulární chemie (centrum CUCAM)


Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti přírodních věd

2019

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D., 


Cena Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti

2020

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D., doc.RNDr. Václav Martínek Ph.D., RNDr. Luděk Mika, Ph.D., doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.


Cena Wernera von Siemense, za nejvýznamější výsledek základního výzkumu

2017

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D., Michal Mazur, Ph.D., Maksym Opanasenko, Ph.D. katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Medaile Arnolda A. Beckmana, za výjimečný příspěvek v oblasti separačních technik řízených elektrickým proudem

2016

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., katedra fyzikální a makromolekulární chemie


Cena Alfreda Badera za organickou chemii. Cena České společnosti chemické (ČSCH) mladým vědcům do 35 let za vynikající výsledky v oboru organické chemie. 

2020

Dr. Lukáš Rýček, MSc.

 

 

 

 

Akce dokumentů