E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeologická sekce

Přehled významných ocenění, která obdrželi studenti a zaměstnanci geologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v bakalářském studijním programu

2020

Bc. František Sova, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

2019 
Bc. Jozef Müller, Ústav hydrologie , inženýrské geologie a užité geofyziky

2018

Mgr. Karel Raus, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů)
 


Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci v rámci studia učitelství

 


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

2020

Mgr. Vojtěch Kovář, Ústav geologie a paleontologie

2019

Mgr. Jakub Mareš, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

2018

Mgr. Karel Raus: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

2017

Mgr. Marek Tuhý, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 

2016

Mgr. Petra Zahajská: Autecological, Ústav geologie a paleontologie)


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu

2020

Mgr. Radek Klanica, Ph.D., Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité fyziky

2019

Mgr. Šárka Kubínová, Ph.D., Ústav petrologie a strukturní geologie

2018

Mgr. Alice Jarošíková, Ph.D., Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů)

2017

Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D., Ústav geologie a paleontologie

2016

Mgr. Václav Špillar, Ph.D., Ústav petrologie a strukturní geologie


Cena děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let 

2020

RNDr. Maria Vaňková, Ph.D. Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

2019

RNDr. Radim Jedlička, Ph.D., Ústav petrologie a strukturní geologie


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Mimořádná cena rektora UK

 


Cena Studentský velemlok

Cena je udělována na základě studentského hlasování nejlepším pedagogům Přírodovědecké fakulty UK.

2018

Mgr. Václav Špillar, Ph.D., Ústav petrologie a strukturní geologie

2016

prof. RNDr. Petr Čepek, CSc., Ústav geologie a paleontologie


Ostatní významná ocenění

Donatio Universitatis Carolinae 

2020

prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.

Cena Časopisu Živa pro vědce ve věkové kategorii 26 až 30 let.

2021

Mgr. Barbora Křížová, absolventka oboru geobiologie, 

2016

Prémie Otto Wichterleho významné ocenění AV ČR udělované mladým vědcům

RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., Ústav geologie a paleontologie

 

 

Akce dokumentů