E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiologická sekce

Přehled významných ocenění, která obdrželi studenti a zaměstnanci biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

 

Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v bakalářském studijním programu

2020

Bc. Daniel Heliodor Mezník, katedra botaniky

2019

Bc. Václav Bočan, katedra buněčné biologie


Cena děkana za nejlepší magisterskou práci v rámci studia učitelství

2020

Mgr. Adéla Křečková, Učitelství biologie pro střední školy

2019

Mgr. Barbora Škárková, katedra učitelství a dikaktiky biologie


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

2020

Mgr. Lukáš Jánošík, katedra botaniky

2019

Mgr. Albert Damaška, katedra zoologie

2018

Mgr. Filip Němčko, katedra buněčné biologie

2017

Mgr. Ing. Jakub Kubečka, katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2016

Mgr. Martin Těšický, katedra zoologie
 


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu

2020

Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D. katedra buněčné biologie

2019

Laura Adrienne André Willen, M.Sc.Ph.D.

2018

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D., katedra ekologie

Mgr. Juraj Sekereš, Ph.D., katedra experimentální biologie rostlin

2017

Junjie He, M.Sc., katedra fyzikální a makromolekulární chemie

2016

Agata Mrugała, M.Sc., Ph.D., katedra ekologie


Cena děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let 

2020

Dr. Tomáš Pánek, Ph.D., katedra zoologie

2019

Mgr. Petr Kohout, Ph.D. , katedra experimentální biologie rostlin

2018

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. katedra zoologie

2017

Pharm.Dr. Eliška Matoušová, Ph.D. ,katedra ogranické chemie

2016

RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D., katedra ekologie


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Mimořádná cena rektora UK

2019

Mgr. Michael Mikát, katedra botaniky

2018

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D., katedra ekologie

2017

Bc. Tereza Kmochová, katedra buněčné biologie

Mgr. Martin Minařík, Ph.D., katedra zoologie


Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského
pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

2020

Mgr. Lukáš Jánošík, katedra botaniky


Cena prof. PhDr. Václava Příhody
pro nejlepší absolventy učitelského studia

2020

Mgr. Daniela Roreitnerová, Učitelství biologie pro střední školy

2019

Mgr. Kateřina Přibylová, katedra učitelství a didaktiky biologie


Bolzanova cena, udělovaná studentům UK za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem

2020

Mgr. Johana Rotterová Ph.D., katedra genetiky a mikrobiologie

2018

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D., katedra ekologie


Cena Studentský velemlok

Cena je udělována na základě studentského hlasování nejlepším pedagogům Přírodovědecké fakulty UK.

2020

Doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D., katedra buněčné biologie

2019

Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D., katedra botaniky

2018

RNDr. Vojen Ložek, DrSc., externí vyučující na katedře zoologie

RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D., katedra ekologie

2017

RNDr. Jan Krůšek CSc., RNDr. Viktorie Vlachová, PhD., prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc., katedra fyziologie

2016

doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc., katedra genetiky a mikrobiologie


Ostatní významná ocenění

Purkyňovu cenu za popularizaci biologických věd ve věkové kategorii nad třicet let 

prof. David Storch, Ph.D., katedra ekologie PřF UK. 

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

2020

RNDr. Johana Rotterová


Cena Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin

2021

 

 

2020

Mgr. Marek Stibal, Ph.D., Mgr. Jakub D. Žárský, Ph.D. a Tyler. J. Kohler, katedra ekologie 

2019

doc.RNDr. Jan Brábek, Ph.D., katedra buněčné biologie

2018

Mgr. Robert Černý, Ph.D., Mgr. Martin Minařík, Ph.D., Mgr. Jan Štundl, Mgr. Peter Fabian, Ph.D., Mgr. David Jandzík, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (katedra zoologie)

2017

Doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D., Anna Karnkowska, Ph.D., Mgr. Vojtěch Vacek, Mgr. Zuzana Zubáčová, Ph.D., Sebastian Cristian Treitli, M.Sc., Mgr. Lukáš Novák, Mgr. Vojtěch Žárský, Mgr. et Mgr. Petr Soukal, Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. katedra parazitologie

2019

doc.RNDr. Jan Brábek, Ph.D., katedra buněčné biologie


Prémie Donatio Universitatis Carolinae, podpora významných vědeckých osobností, které mimořádným způsobem přispívají k odborné prestiži UK

2021

prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc., katedra eperimentální biologie rostlin

2019

prof. David Storch, Ph.D., katedra ekologie

2018

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. ,katedra parazitologie


Medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj české vědy

2019

prof.Ing.Jan Jeník, CSc., katedra botaniky

2016

prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. , katedra fyziologie


Stříbrná medaile UK

2016

doc. RNDr. Vladimír Hanák CSc. , katedra zoologie


Cena Neuron pro mladé nadějné vědce

2019

Mgr. Petr Kohout, Ph.D., katedra experimentální biologie rostlin

2018

Filip Kolář , katedra botaniky


Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA)

2016

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., katedra ekologie


Cena Česká hlava

2019

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. , katedra buněčné biologie


Cena Ligy proti rakovině

2018

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., katedra buněčné biologie


Cena Antonína Friče  za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním 

2018

prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., katedra botaniky


Zvláštní ocenění za čtyřdílný seriál pro Živu o domácích savcích a jejich původu. 

2021

 (in memoriam) prof. RNDr. Jan Zima, DrCs.,, katedra zoologie

Cena Živy - Junior

2018

Veronika Konečná, Filip Kolář, katedra botaniky


Cena za nejlepší práci vypracovanou v Mikrobiologickém ústavu AV ČR ve spolupráci s dalším pracovištěm v roce 2017

2018

MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D., katedra botaniky


L'Oréal Pro ženy ve vědě 

2016

Dr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D., katedra ekologie

 

 

 

Akce dokumentů