E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiologická sekce

Přehled významných ocenění, která obdrželi studenti a zaměstnanci biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

 

Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v bakalářském studijním programu

2023

Bc. Antonín Hlaváček, studijní program Biologie

2022

neudělena

2021

Bc. Pavel Jakoubě, studijní obor Molekulární biologie a biochemie organismů

2020

Bc. Daniel Heliodor Mezník, katedra botaniky

2019

Bc. Václav Bočan, katedra buněčné biologie


Cena děkana za nejlepší magisterskou práci v rámci studia učitelství

2023

neudělena

2022

neudělena

2021

Mgr. Veronika Kolesárová, studijní  obor Učitelství biologie pro SŠ - Učitelství geografie pro SŠ

2020

Mgr. Adéla Křečková, Učitelství biologie pro střední školy

2019

Mgr. Barbora Škárková, katedra učitelství a dikaktiky biologie


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v magisterském studijním programu

2023

Mgr. Kateřina Černá, studijní program Zoologie

2022

Mgr. Lenka Svitáková, studijní program Experimentální biologie rostlin

2021

Mgr. Václav Bočan, studijní program Buněčná a vývojová biologie

2020

Mgr. Lukáš Jánošík, katedra botaniky

2019

Mgr. Albert Damaška, katedra zoologie

2018

Mgr. Filip Němčko, katedra buněčné biologie

2017

Mgr. Magdalena Holcová, katedra botaniky

2016

Mgr. Martin Těšický, katedra zoologie
 


Cena děkana za nejlepší studentské závěrečné práce v doktorském studijním programu

2023

Mgr. Vojtěch Brlík, Ph.D., studijní program Ekologie

2022

Mgr. Zuzana Cihlářová, Ph.D., studijní program Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

2021

Mgr. Aneta Škarková, Ph.D., studijní program Vývojová a buněčná biologie

2020

Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D. katedra buněčné biologie

2019

Laura Adrienne André Willen, M.Sc.Ph.D.

2018

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D., katedra ekologie

Mgr. Juraj Sekereš, Ph.D., katedra experimentální biologie rostlin

2017

Denis Copilaș-Ciocianu, B.Sc, katedra ekologie

2016

Agata Mrugała, M.Sc., Ph.D., katedra ekologie


Cena děkana určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let 

2023

Mgr. Tomáš Brabec, Ph.D., katedra buněčné biologie

2022

neudělena

2021

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. katedra buněčné biologie

2020

Dr. Tomáš Pánek, Ph.D., katedra zoologie

2019

Mgr. Petr Kohout, Ph.D. , katedra experimentální biologie rostlin

2018

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. katedra zoologie

2017

RNDr. Robert Tropek, Ph.D., katedra ekologie

2016

RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D., katedra ekologie


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy

Mimořádná cena rektora UK

2019

Mgr. Michael Mikát, katedra botaniky

2018

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D., katedra ekologie

2017

Bc. Tereza Kmochová, katedra buněčné biologie

Mgr. Martin Minařík, Ph.D., katedra zoologie


Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

2022

MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D., Mgr. František Sklenář, Mgr. Kateřina Glässnerová, Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., RNDr. Alena Kubátová, CSc., katedra botaniky

2021

doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D., prof. RNDr. Petr Volf, CSc., Mgr. Tomáš Bečvář, katedra parazitologie

2020

Mgr. Marek Stibal, Ph.D., Mgr. Jakub D. Žárský, Ph.D. a Tyler. J. Kohler, katedra ekologie 

2019

doc.RNDr. Jan Brábek, Ph.D., katedra buněčné biologie

2018

Mgr. Robert Černý, Ph.D., Mgr. Martin Minařík, Ph.D., Mgr. Jan Štundl, Mgr. Peter Fabian, Ph.D., Mgr. David Jandzík, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (katedra zoologie)

2017

Doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D., Anna Karnkowska, Ph.D., Mgr. Vojtěch Vacek, Mgr. Zuzana Zubáčová, Ph.D., Sebastian Cristian Treitli, M.Sc., Mgr. Lukáš Novák, Mgr. Vojtěch Žárský, Mgr. et Mgr. Petr Soukal, Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. katedra parazitologie

2019

doc.RNDr. Jan Brábek, Ph.D., katedra buněčné biologie

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského
pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

2020

Mgr. Lukáš Jánošík, katedra botaniky


Cena prof. PhDr. Václava Příhody
pro nejlepší absolventy učitelského studia

2020

Mgr. Daniela Roreitnerová, Učitelství biologie pro střední školy

2019

Mgr. Kateřina Přibylová, katedra učitelství a didaktiky biologie


Bolzanova cena, udělovaná studentům UK za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem

2020

Mgr. Johana Rotterová Ph.D., katedra genetiky a mikrobiologie

2018

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D., katedra ekologie

Čestné uznání Univerzity Karlovy a Komise pro komunikaci a PR
 

(Organizace a řízení české Wikipedie a iniciativa v projektu "Studenti píší Wikipedii")

2022

Mgr. Vojtěch Dostál, katedra buněčné biologie


Cena Studentský velemlok

Cena je udělována na základě studentského hlasování nejlepším pedagogům Přírodovědecké fakulty UK.

2022

RNDr. Martin Převorovský, Ph.D., katedra buněčné biologie

2021

RNDr. Vladimír Vohralík, CSc., katedra zoologie

2020

Doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D., katedra buněčné biologie

2019

Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D., katedra botaniky

Mgr. Radim Kuba, katedra učitelství a didaktiky biologie a katedra filosofie a dějin přírodních věd

2018

RNDr. Vojen Ložek, DrSc., externí vyučující na katedře zoologie

RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D., katedra ekologie

2017

RNDr. Jan Krůšek CSc., RNDr. Viktorie Vlachová, PhD., prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc., katedra fyziologie

2016

doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc., katedra genetiky a mikrobiologie


Ostatní významná ocenění

2023

Cena předsedy GA ČR 2023

Mgr. Pavel Němec, Ph.D., katedra zoologie

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající činnost na vysoké škole

prof. Jan Černý, Ph.D.,  katedra buněčné biologie

2023

Pamětní granty Martiny Roeselové pro rok 2024

Tereza Jaroměřská Novotná
, katedra ekologie

Prémie Otto Wichterleho

Mgr. Kristýna Kárová, Ph.D., katedra fyziologie

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022

2022

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., katedra genetiky a mikrobiologie

2022

Cena CELSA

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., katedra genetiky a mikrobiologie 

Purkyňovu cenu za popularizaci biologických věd ve věkové kategorii nad třicet let 

2021

prof. David Storch, Ph.D., katedra ekologie PřF UK. 

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

pro rok 2023
RNDr. Vladimír Rudajev, Ph.D., 
katedra fyziologie

2020

RNDr. Johana Rotterová


Prémie Donatio Universitatis Carolinae, podpora významných vědeckých osobností, které mimořádným způsobem přispívají k odborné prestiži UK

2020

prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc., katedra eperimentální biologie rostlin

prof. RNDr. Petr Volf, CSc., katedra parazitologie

2019

prof. David Storch, Ph.D., katedra ekologie

2018

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. ,katedra parazitologie


Medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj české vědy

2019

prof.Ing.Jan Jeník, CSc., katedra botaniky

2016

prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. , katedra fyziologie


Stříbrná medaile UK

2016

doc. RNDr. Vladimír Hanák CSc. , katedra zoologie


Cena Neuron pro mladé nadějné vědce

2021

Mgr. Zuzana Musilová, katedra zoologie

2019

Mgr. Petr Kohout, Ph.D., katedra experimentální biologie rostlin

2018

Filip Kolář , katedra botaniky


Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA)

2016

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., katedra ekologie


Cena Česká hlava

2023

Mgr. Tomáš Brabec, Ph.D.

2022

prof. RNDr. Petr Pyšek, katedra ekologie

2019

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. , katedra buněčné biologie


Cena Ligy proti rakovině

2018

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., katedra buněčné biologie


Cena Antonína Friče  za významný příspěvek k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním 

2018

prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., katedra botaniky


Zvláštní ocenění za čtyřdílný seriál pro Živu o domácích savcích a jejich původu. 

2021

 (in memoriam) prof. RNDr. Jan Zima, DrCs.,, katedra zoologie

Cena Živy - Junior

2018

Veronika Konečná, Filip Kolář, katedra botaniky


Cena za nejlepší práci vypracovanou v Mikrobiologickém ústavu AV ČR ve spolupráci s dalším pracovištěm v roce 2017

2018

MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D., katedra botaniky


L'Oréal Pro ženy ve vědě 

2016

Dr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D., katedra ekologie

Ocenění za mimořádné výkony v období krize

2021

Mgr. Adéla Přibylová, Ph.D., katedra experimentální biologie rostlin

Cena Křišťálové růže

2022

prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., katedra filosofie a dějin přírodních věd

 

Akce dokumentů