E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDalší vlastnosti objektů

Všem objektům v portálu můžete nastavit ještě další užitečné vlastnosti, které najdete v záložkách pod editační položkou "Úpravy":

Přístup k nastavení dalších vlastností objektů.

V záložkách nad výchozím zobrazením editačního formuláře jsou přístupné ještě další položky:

  • Výchozí - editace samotného obsahu objektu.
  • Kategorizace - jednotlivým objektům můžete přiřadit klíčová slova, která je možné využít při vyhledávání nebo filtrování objektů.
  • Data - můžete nastavit data odkdy a/nebo dokdy má být objekt viditelný v seznamech.
  • Vlastnictví - do objektu můžete vložit informace o autorech a spoluautorech.
  • Nastavení - zde můžete například povolit vkládání komentářů, zakázat zobrazování objektu v navigaci apod.
  • Languages - jazykové nastavení složky (v současné konfiguraci portálu se nevyužívá)

Bližší podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých položek.

 

Akce dokumentů

Kategorie: