E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Od atomu k NK buňce: příběh nečekané proteinové struktury

Od atomu k NK buňce: příběh nečekané proteinové struktury

Objev zvláštní proteinové struktury a snaha o její potvrzení vedly k popsání interakčních shluků receptorů na NK buňkách. Studie výzkumných týmů Dr. Ondřeje Vaňka z Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Dr. Jana Dohnálka z Biotechnologického ústavu AV ČR (BIOCEV) byla nedávno publikována v prestižním časopise Nature Communications.

Publikováno 19.9.2022

Vícerozměrná NMR spektroskopie pevné fáze pro studium struktury proteinů

Vícerozměrná NMR spektroskopie pevné fáze pro studium struktury proteinů

Jan Blahut a Zdeněk Tošner (NMR laboratoř Chemické sekce PřF) spolu s kolegy z Technické univerzity v Mnichově publikovali článek v časopise Journal of the American Chemical Society, který se věnuje zvýšení citlivosti vícerozměrných spekter nukleární magnetické rezonance (NMR) používaných pro studium struktury nerozpustných proteinů.

Publikováno 16.9.2022

Při vzniku života hraje klíčovou roli protein pojmenovaný po řecké bohyni Maia

Při vzniku života hraje klíčovou roli protein pojmenovaný po řecké bohyni Maia

Nový fúzní protein lidského vajíčka, který hraje klíčovou roli při průniku spermie, objevil mezinárodní vědecký tým pod vedením Kateřiny Komrskové z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV a Přírodovědecké fakulty UK. Vědci zároveň vyvinuli speciální buněčné kultury na „výrobu“ proteinů lidského vajíčka. Nové poznatky mohou v budoucnu pomoci při diagnostice a léčbě neplodnosti, ale i k lepším antikoncepčním prostředkům.

Publikováno 8.9.2022

Letní cestovatelská soutěž s fakultním e-shopem již zná své vítěze

Letní cestovatelská soutěž s fakultním e-shopem již zná své vítěze

Začátkem léta jsme vyhlásili soutěž pro všechny cestovatele, které bude na jejich putování doprovázet cokoliv z kolekce fakultního e-shopu. Ti měli na své cestě pořídit fotografii s nějakým promo předmětem s fakultním znakem, a to v rámci jedné ze tří kategorií - Nejvzdálenější; Nejvyšší; Nejoriginálnější. Děkujeme všem, co v našem e-shopu nakupují, všem co se do soutěže zapojili a vítězům gratulujeme!

Publikováno 6.9.2022

Seminář "Země z kosmu"

Seminář "Země z kosmu"

V rámci mezinárodního semináře pořádáného PřF UK za účasti ESA a NASA proběhne ve středu 7. 9. program pro české pedagogy a talentované žáky organizovaný vzdělávací kanceláří ESERO.

Publikováno 2.9.2022

Druhý ročník Science festivalu v pražské Gutovce představí i naši fakultu

Druhý ročník Science festivalu v pražské Gutovce představí i naši fakultu

Přijďte s dětmi 3. září 2022 od 10 do 22 hodin do areálu Gutovka poznávat vědu a zamávat letošním prázdninám. Science festival na Desítce, který se po loňském velmi úspěšném prvním ročníku stává pomalu tradicí, ukáže mládeži i dospělým, jak zábavný může být vědecký výzkum. Významný podíl na tvorbě programu má i naše fakulta!

Publikováno 29.8.2022

Příběh evoluce psaný fosforem

Příběh evoluce psaný fosforem

Fosfor patří k prvkům, které jsou klíčové pro výstavbu živých těl a jejich metabolismus. Jeho cyklus patří také mezi ty nejlépe probádané. Že by na mapě našeho poznání takto základního procesu mohla být nečekaná bílá místa, napadlo dvojici paleontologů Petra Krafta a Michala Mergla. Publikaci, která se věnuje novému pohledu na proměny fosforového cyklu v průběhu geologického času, otiskl nedávno prestižní časopis Trends in Ecology and Evolution.

Publikováno 29.8.2022

Výstava Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole od září na Albertově

Výstava Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole od září na Albertově

Výstava Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole se přesouvá na své cestě na Albertov! Zveme vás na již třetí zastávku výstavy, která je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky. Výstava se věnuje proměnám sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí pražské metropole od období industrializace do současnosti.

Publikováno 19.8.2022

Tau proteinu na stopě

Tau proteinu na stopě

Protein tau je významným činitelem v rozvoji lidských neurodegenerativních onemocnění, Alzheimerovu chorobu nevyjímaje. Přesto o tau a dalších, jemu podobným proteinům, stále mnoho věcí nevíme. Nejnovější objevy přináší práce mezinárodního týmu (Siahaan et al.) se spoluautorkami z katedry buněčné biologie RNDr. Lenkou Libusovou, Ph.D. a postgraduální studentkou Mgr. Terezou Humhalovou publikovaná v časopisu Nature Chemical Biology.

Publikováno 19.8.2022

Planeta Praha na plátně i v knize

Planeta Praha na plátně i v knize

Muflon, roháč obecný, plch velký, mravenec otrokářský, myšice křovinná, slípka zelenonohá a další a další. Ti všichni jsou v hlavních rolí nejen snímku Planeta Praha, který stále běží v kinech, ale setkáte se s nimi i na stránkách stejnojmenné knihy, která film doprovází. Jejími autory jsou zároveň odborní poradci zmiňovaného filmu - Ondřej Sedláček, Petr Šípek, David Storch a Jan Albert Šturma z naší fakulty.

Publikováno 15.8.2022

Globální analýza odhalila nejrozmanitější lesy planety

Globální analýza odhalila nejrozmanitější lesy planety

Počet druhů stromů v místních ekosystémech je klíčovým měřítkem biologické rozmanitosti. Známé ekologické pravidlo říká, že počty druhů se směrem od pólů k rovníku zvětšují. Proč však tento trend není úplně univerzální a co všechno může ovlivňovat lokální biodiverzitu? Vědecký časopis Nature Ecology and Evolution právě zveřejnil studii, která na základě analýzy bezkonkurenční databáze srovnala druhovou bohatost lesů prakticky celé planety a objasnila příčiny zodpovědné za rozdíly v diverzitě stromů na různých místech. Na studii publikované v tomto nejprestižnějším ekologickém časopise se podíleli i vědci z naší fakulty, konkrétně výzkumná skupina katedry ekologie pod vedením Dr. Roberta Tropka a Dr. Štěpána Janečka.

Publikováno 9.8.2022

Studentka naší fakulty byla přijata do nejprestižnějšího mezinárodního doktorandského programu EMBL

Studentka naší fakulty byla přijata do nejprestižnějšího mezinárodního doktorandského programu EMBL

Mezinárodní doktorandský program EMBL (EIPP) je nejprestižnějším postgraduálním programem v Evropě. Jeho cílem je podporovat excelenci v oblasti molekulárních věd o živé přírodě a vzdělávat mladé talentované vědce a vědkyně. Jednou z nich bude od října tohoto roku studentka naší fakulty Pavlína Marková z výzkumné skupiny Soft Matter na katedře fyzikální a makromolekulární chemie. Gratulujeme k přijetí!

Publikováno 8.8.2022

Naši studenti bodovali na Evropských univerzitních hrách!

Naši studenti bodovali na Evropských univerzitních hrách!

Po vynucené přestávce způsobené pandemií se vrátily Evropské univerzitní hry (EUH). Jejich 10. ročník proběhl v polské Lodži a se svými 4459 účastníky ze 422 univerzit z 38 zemí světa se stal letošní největší multi-sportovní událostí v evropském univerzitním sportu. Je nám velkou ctí, že bronz z basketbalového klání získalo právě naše Univerzitní basketbalové družstvo žen. Jednou z týmu je i studentka naší fakulty Viktória Mesíková z katedry analytické chemie. Krásné 4. místo v taekwondu vybojoval Matěj Kaman, student 1. ročníku Biologie se zaměřením na vzdělávání - chemie se zaměřením na vzdělávání. Gratulujeme!

Publikováno 3.8.2022

Naše fakulta hostila Letní školu Zeměznalec

Naše fakulta hostila Letní školu Zeměznalec

V předposledním červencovém týdnu proběhla na pražském Albertově letní škola Zeměznalec. Studentům pedagogických studijních programů, středoškolským studentům a také učitelům základních a středních škol byly představeny moderní metody v geoinformatice, kartografii, družicovém průzkumu Země a také GIS a GNSS/GPS.

Publikováno 26.7.2022

Projekt politických geografů z naší fakulty získal v TA ČR vynikající hodnocení!

Projekt politických geografů z naší fakulty získal v TA ČR vynikající hodnocení!

Cílem projektu „Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách“ proto bylo alespoň částečně odstranit tento problém vytvořením výstupů, které nabízí možnosti zapojení současných politicko-geografických témat do výuky. Předsednictvo TA ČR projednalo na svém 543. zasedání dne 14. 7. 2022 návrh protokolu a ukončení projektu schválilo se stanoviskem: A - Projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Gratulujeme!

Publikováno 25.7.2022

Zlatá doba české biologické olympiády pokračuje

Zlatá doba české biologické olympiády pokračuje

33. ročník Mezinárodní biologické olympiády (Internatonal Biology Olympiad, IBO) se konal v arménském hlavním městě Jerevanu a zúčastnilo se jí 237 soutěžících z 62 zemí světa. Výprava České republiky dosáhla mimořádného úspěchu, všichni soutěžící získali medaile, a to včetně kovu nejcennějšího. Zlatý medailista Marek Pavlica navíc obsadil 5. místo celkového pořadí, což je umístění skutečně prestižní.

Publikováno 25.7.2022

Kde se vzaly elity? Naši vědci zkoumají jejich kořeny a vliv v zemích bývalé habsburské monarchie

Kde se vzaly elity? Naši vědci zkoumají jejich kořeny a vliv v zemích bývalé habsburské monarchie

Na jakých základech vyrůstaly moderní evropské společnosti? Kdo byli lidé, kteří vývoj těchto společností zásadním způsobem směrovali a ovlivňovali? A jak se proměňovalo postavení elit v různých režimech? Nejen na tyto otázky odpovídá společný projekt historiků a demografů, na němž se podílí týmy z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Zapojte se do něj i Vy! Můžete se tak přímo stát objektem výzkumu a navíc se o vlastní rodině dozvědět mnohem více, než jste možná dosud tušili. Projekt bude probíhat až do konce roku 2024.

Publikováno 22.7.2022

Botanická zahrada hospodaří s dešťovou vodou

Botanická zahrada hospodaří s dešťovou vodou

Že lze hospodařit s vodou ještě efektivněji a úsporněji dokazuje i naše Botanická zahrada. Ta od letošního roku využívá nový systém zachytávání dešťové vody. Investorem projektu s názvem "Hospodaření se srážkovými vodami v Botanické zahradě PřF UK", spolufinancovaným Operačním programem Životní prostředí, je Přírodovědecká fakulta UK.

Publikováno 22.7.2022

Úspěch české reprezentace na Mezinárodní zeměpisné olympiádě

Úspěch české reprezentace na Mezinárodní zeměpisné olympiádě

Ve dnech 12. až 18. července proběhl 18. ročník International Geography Olympiad (IGEO), pořádaný distanční formou online z Paříže. Mezi 209 soutěžícími z celkem 54 zemí světa se o medaile utkali také čtyři studenti z Česka. Ze soutěže si odvezli stříbro a bronz. Organizačním garantem Zeměpisné olympiády Česko je Přírodovědecká fakulta UK.

Publikováno 21.7.2022

Prestižní grant EMBO Postdoctoral Fellowship získala absolventka naší fakulty

Prestižní grant EMBO Postdoctoral Fellowship získala absolventka naší fakulty

Postdoktorandská stipendia EMBO podporují vynikající absolventy z celého světa. Díky vědeckému záběru v celé šíři výzkumu, širokému geografickému dosahu a více než 1800 nejlepším odborníkům z celého světa, členům organizace EMBO, pomáhají mladým vědcům rozvíjet jejich další výzkum, podporovat jejich mezinárodní reputaci a zajištovat jejich mobilitu. Je nám ctí, že jednou ze stipendistek prestižního grantu EMBO Postdoctoral Fellowship je Vedrana Marković Ph.D. , absolventka doktorandského studia na katedře experimentální biologie rostlin naší fakulty. Gratulujeme!

Publikováno 19.7.2022