E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky voleb do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2023–2024

V období od úterý 8. listopadu do čtvrtka 10. listopadu 2022 proběhly volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2023–2024. Volební komise projednala výsledky voleb a konstatovala, že vše proběhlo v souladu s volebním řádem.

Podrobnosti, seznam kandidátů a výsledky voleb jsou dostupné na webových stránkach Akademického senátu.  

 

Volební komise ve složení: Michal Jeníček (předseda), Jakub Hraníček, Martin Mazuch a Pavel Škaloud zjistila na svém zasedání dne 11. 11. 2022, že voleb se ve dnech 8.-10. 11. 2022 zúčastnilo 502 voličů z celkového počtu 5221 oprávněných voličů, tj. 9,6 %. Volba byla provedena elektronicky, všechny hlasy byly platné.

 

Navržení kandidáti z řad studentů získali níže uvedený počet hlasů (v pořadí dosažených hlasů po sekcích):

Biologický okrsek: z celkového počtu 2729 voličů se voleb zúčastnilo 152 voličů, tj. 5,6 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

 1. Markéta Byronová - 123 hlasů, zvolena senátorkou
 2. Daniel Vašek - 105 hlasů, zvolen senátorem
 3. Miroslav Bašta - 77 hlasů, zvolen senátorem
 4. Arnošt Polák - 72 hlasů, zvolen senátorem
 5. Arina Andreyeva - 62 hlasů, zvolena senátorkou
 6. Andrej Žitnay - 60 hlasů, zvolen senátorem

 

Chemický okrsek: z celkového počtu 973 voličů se voleb zúčastnilo 55 voličů, tj. 5,7 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

 1. Lucie Pražáková - 51 hlasů, zvolena senátorkou
 2. Natan Sidej - 50 hlasů, zvolen senátorem
 3. Tomáš Svoboda - 46 hlasů, zvolen senátorem

 

Geografický okrsek: z celkového počtu 870 voličů se voleb zúčastnilo 147 voličů, tj. 16,9 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

 1. Jiří-Jakub Zévl - 75 hlasů, zvolen senátorem
 2. Anna Altová - 65 hlasů, zvolena senátorkou
 3. Radek Pileček - 61 hlasů, zvolen náhradníkem
 4. Daniel Paluba - 36 hlasů, zvolen náhradníkem
 5. Filip Gašpárek - 23 hlasů

 

Okrsek geologie a ÚŽP: z celkového počtu 649 voličů se voleb zúčastnilo 148 voličů, tj. 22,8 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

 1. Dominik Šmok - 80 hlasů, zvolen senátorem
 2. Lucie Kunstmüllerová - 72 hlasů, zvolena senátorkou
 3. Jan Šulc - 39 hlasů, zvolen náhradníkem
 4. Ondřej Juha - 31 hlasů, zvolen náhradníkem

 

Výsledky je třeba chápat jako předběžné, volební komise provede definitivní osvědčení správnosti voleb a přiřazení mandátů na svém zasedání až po vyhodnocení případně došlých stížností.

 

Poučení

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků. Stížnost musí být písemná a podaná do podatelny (kopii prosíme zaslat na michal.jenicek@natur.cuni.cz) a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela stížnost.

 

 

V Praze, dne 11. 11. 2022

Michal Jeníček, Jakub Hraníček, Martin Mazuch, Pavel Škaloud

Publikováno: Pátek 11.11.2022 19:15

Akce dokumentů