E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace "Snow Leopards in Nepal" profesora Pavla Kindlmanna

Snow leopards in Nepal, to je název nové z knihy produkce nakladatelství Springer, editované prof. Pavlem Kindlmannem z Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Publikace zatím jako jediná podává ucelené informace o populační dynamice a představuje nejen komplexní přehled, ale i nová, dosud nepublikovaná data z období 15 let intenzivního pozorování fotopastmi v kombinaci s odběrem vzorků a jejich analýzami. Právě tato data by mohla být užitečná i pro další badatele zabývajícího se levhartem sněžným. Kromě editora jsou spoluautory bývalí či současní doktorandi Ústavu pro životní prostředí PřF UK.

Levhart sněžný (Panthera uncia) je ohroženým druhem a jeho populace se neustále zmenšuje. Mezi hlavní hrozby pro levharta sněžného patří nelegální obchod, konflikty s místními obyvateli (konflikt mezi člověkem a levhartem sněžným), nedostatečná ochrana přírody, informovanost a politika a změna klimatu. Abychom zabránili jeho vyhynutí, nutně potřebujeme dobré znalosti o jeho ekologii, rozšíření a populační dynamice, včetně interakcí s jeho kořistí, které budou zohledňovat různé scénáře změn klimatu a vlivu člověka na levharta sněžného. Cílem této knihy je shromáždit značné množství dosud nepublikovaných údajů, které shromáždil spoluautor většiny kapitol Bikram Shrestha a které by mohly být užitečné i pro další badatele zabývající se levhartem sněžným. Pro badatele by navíc mohl být užitečný klíč k určování potravy levharta sněžného na základě zbytků jeho potravy v trusu. V neposlední řadě, na základě obtíží, které jsme zažili při snaze porovnat a zkombinovat různé soubory výsledků, navrhujeme obecnou metodiku sběru dat. Tato kniha tedy není všeobjímajícím kompendiem, ale pokusem zaplnit některé mezery v literatuře a ukázat, jak publikovat nové údaje o levhartovi sněžném užitečným a použitelným způsobem.


Kniha Snow leopards in Nepal na stránkách nakladatesltví Springer


Pavel Kindlmann je profesorem ekologie na Univerzitě Karlově v Praze (Ústav pro životní prostředí PřF UK)  a vedoucím oddělení výzkumu biodiverzity v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Mezi jeho hlavní zájmy patří populační a metapopulační dynamika a evoluce životních strategií se zvláštním důrazem na hmyzí býložravce, orchideje a velké savce. Je autorem nebo editorem několika knih o populačních systémech orchidejí a o biologii ochrany přírody, včetně himálajské oblasti, a publikoval více než 150 vědeckých článků ve významných časopisech.


 

Publikováno: Úterý 15.11.2022 10:35

Akce dokumentů