E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřečtěte si o nás

Postup do národního finále soutěže FameLab Česká republika

Postup do národního finále soutěže FameLab Česká republika

Do národního finále soutěže FameLab Česká republika, ve kterém 9 soutěžících napříč obory představí formou stand-upu svůj výzkum nebo projekt, postupují i tři zástupkyně naší fakulty: Zuzana Osifová, Marie Pangrácová a Lucie Schreiberová. Finále se uskuteční v úterý 26. září 2023 od 17hod na Fakultě humanitních studií UK. Jste srdečně zváni! Registrace nutná.

Publikováno 7.9.2023

26. ročník Ceny Wernera von Siemense byl zahájen

26. ročník Ceny Wernera von Siemense byl zahájen

Šestadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických a přírodovědných oborů a mladé vědce byl vyhlášen. V celkem osmi kategoriích se rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty získají ocenění a finanční odměnu i vedoucí prací. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím internetových stránek soutěže až do 30. listopadu 2023.

Publikováno 6.9.2023

"Bioacoustic AI": Nový způsob, jak porozumět zvířatům

"Bioacoustic AI": Nový způsob, jak porozumět zvířatům

Strojové učení, často nazývané "umělá inteligence" může pomoci s analýzou zvířecích zvuků, čímž umožní poodhalit tajemný svět zvířecí komunikace. Na to se zaměřuje nový projekt s názvem Bioacoustic AI, který dále využije tyto informace k výzkumu a ochraně volně žijících zvířat. Za naši fakultu se na projektu podílí Tereza Petrusková z katedry ekologie.

Publikováno 1.9.2023

Odhalení zajímavé symbiózy

Odhalení zajímavé symbiózy

V nové studii se vědci z týmu doc. Vladimíra Hampla z katedry parazitologie a BIOCEV zabývali složitým partnerstvím mezi anaerobními amébami z rodu Pelomyxa a jejich prokaryotickými souputníky. Pelomyxa, známá svými unikátními symbiotickými vztahy s mnoha prokaryotickými endosymbionty, dlouho vědce mátla pokud jde o roli, kterou tito symbionti hrají v metabolismu svého hostitele. Studie byla publikována v prestižním odborném časopise ISME Journal.

Publikováno 29.8.2023

Spoluřešiteli úspěšných projektů výzvy OP JAK jsou i týmy z naší fakulty

Spoluřešiteli úspěšných projektů výzvy OP JAK jsou i týmy z naší fakulty

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zveřejňuje výsledky hodnocení výzvy Špičkový výzkum, které jsou výzkumnou obcí s napětím očekávány. Alokace výzvy byla navýšena o 4,2 miliardy na 12,2 miliardy korun, což umožní podporu dalších 11 excelentních projektů nad rámec 15 již podpořených. Naše fakulta je v tomto směru jednou z nejúspěšnějších vědeckých institucí – v případě jednoho projektu (Přírodní a antropogenní georizika) vystupuje v roli hlavního řešitele, na dalších šesti se spolupodílí.

Publikováno 28.8.2023

Návštěva korejské delegace na naší fakultě

Návštěva korejské delegace na naší fakultě

V pátek 18.8. navštívila naši fakultu (i další fakulty Univerzity Karlovy) delegace z korejské Jeonbuk National University. Návštěva, která se zajímala o způsoby výuky a navázání možné spolupráce, byla na fakultě uvítána proděkanem pro biologickou sekci prof. Petrem Horákem. Společně navštívili několik specializovaných laboratoří ve Viničné 7 a na závěr Botanickou zahradu PřF UK.

Publikováno 18.8.2023

Mezinárodní kurz: Urban Regulations and Political Memory: Towards Understanding Spatio-Temporal Aspects of Urban Development PLUS

Mezinárodní kurz: Urban Regulations and Political Memory: Towards Understanding Spatio-Temporal Aspects of Urban Development PLUS

Zajímají vás témata chytrých měst, jejich rozvoje a plánování? Jste studentem geografie? Pak se zúčastněte mezinárodního mezioborového kurzu, který pořádají čtyři členské univerzity 4EU+: Univerzita ve Varšavě, Univerzita v Miláně, Univerzita Karlova a Univerzita Sorbonna. Témata kurzu budou nahlížena z hlediska minulosti (historie), současnosti (právo) a budoucnosti (geografie), a to formou online přednášek a workshopů a setkání v Miláně. Kurs začíná 4. října 2023, uzávěrka přihlášek je 22. září.

Publikováno 18.8.2023

Vědci posunou hranice nanotechnologií v energetice i medicíně

Vědci posunou hranice nanotechnologií v energetice i medicíně

Řešení pětiletého projektu TECHSCALE, který je podporován z operačního programu Jan Amos Komenský, začne letos v říjnu. Na projektu bude spolupracovat široký interdisciplinární tým nejen z Univerzity Palackého, která je hlavním příjemcem dotace, ale také z Přírodovědecké fakulty UK vedený prof. Jiřím Čejkou z katedry fyzikální a makromolekulární chemie.

Publikováno 14.8.2023

19. ročník Mezinárodní geografické olympiády (iGeo) přinesl medailovou úrodu

19. ročník Mezinárodní geografické olympiády (iGeo) přinesl medailovou úrodu

Letošní ročník iGeo se uskutečnil v indonéském Bandungu, největším městě provincie Západní Jáva. Tento rok byl po dlouhé covidové pauze první, kdy byla mezinárodní olympiáda uskutečněna prezenčně. Indonésie se hostitelství soutěže ujala ve velkém a zorganizovala tak nezapomenutelnou akci pro soutěžící a team leadery ze 46 zemí světa. Soutěže se zúčastnilo 177 soutěžících a český tým zaznamenal opravdu vynikající výsledek – jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.

Publikováno 14.8.2023

Periodická tabulka prvků na PřF UK je dočasně uzavřena

Periodická tabulka prvků na PřF UK je dočasně uzavřena

Omlouváme se všem návštěvníkům, ale v současné době je výstava chemických prvků ve formě velké periodické soustavy prvků v budově Chemických ústavů, Hlavova 8, Praha 2 mimo provoz kvůli rekonstrukci učebny CH1. Předpokládané znovuotevření bude začátkem října 2023.

Publikováno 11.8.2023

Čichám, čichám ve vodě i na vzduchu

Čichám, čichám ve vodě i na vzduchu

Některé ryby umí vylézat z vody a trávit na souši určitý čas. Nejčastěji se to děje v noci a z českých ryb to dělají například úhoři. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ukázali, že takovéto ryby mají pravděpodobně vylepšený čich. Analýza genomu a mozku dvou set druhů ryb, naznačuje, že se čich takzvaných obojživelných ryb přizpůsobil novému způsobu života, a to zvýšením počtu čichových receptorů a zvětšením čichových laloků. O tomto tématu pojednává nová právě publikovaná studie v BMC Biology, na které se zásadním způsobem podíleli vědci z Katedry zoologie – Zuzana Musilová a Demian Burguera z výzkumné skupiny rybí evoluce (FishEvo), a Pavel Němec, Kristina Kverková, Yicheng Zhang a Francesco Dionigi ze skupiny smyslové a evoluční neurobiologie.

Publikováno 11.8.2023

Podivuhodný ptačí chromozom

Podivuhodný ptačí chromozom

U mnohobuněčných organismů obsahují všechny buňky jedince obvykle stejnou genetickou informaci. Diferenciace buněk je pak řízena regulací genové exprese, tzn. zapínáním a vypínáním různých genů v různých buňkách. Existují však výjimky, kdy namísto umlčení jsou určité sekvence z genomu trvale odstraněny. Zajímavý příklad takové programované DNA eliminace byl popsán u ptačího řádu pěvců, kde dochází k eliminaci celého chromozomu ze somatických buněk a chromozom je zachován pouze v zárodečných buňkách. V článku, který byl publikován v prestižním časopise Nature Communications, tým Radky Reifové na katedře zoologie, se Stephenem Schlebuschem coby prvním autorem, společně s dalšími vědci popsali sekvenci tohoto chromozomu u dvou blízce příbuzných druhů pěvců a poskytli tak jeden z prvních pohledů na význam a evoluční dynamiku tohoto podivného chromozomu.

Publikováno 2.8.2023

Auxin v cytoplazmě! Kořenové buňky, zatočte!

Auxin v cytoplazmě! Kořenové buňky, zatočte!

Zcela nečekanou roli AFB1 receptoru v cytoplazmě a nový mechanismus signalizace v tzv. rychlé auxinové dráze, to je jeden z nejnovějších objevů vědeckého týmu pod vedením Mgr. Matyáše Fendrycha, Ph.D. z katedry experimentální biologie rostlin. Výsledky jejich výzkumu byly v červenci letošního roku publikovány hned ve dvou prestižních odborných časopisech, Molecular Plant a eLife. Gratulujeme! Podrobnosti přináší stejnojmenný článek magazínu Forum.

Publikováno 31.7.2023

Není chlupáček jako chlupáček

Není chlupáček jako chlupáček

Rostliny se na své evoluční cestě vydaly zajímavým směrem. Stále častěji se ukazuje, že umí velmi efektivně využívat zmnožení chromozomových sad a jejich případnou následnou redukci ve svůj prospěch. Jak přesně to dělají a jaké reprodukční, ekologické či evoluční výhody jim z toho plynou? Patrik Mráz z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je jedním ze spoluautorů nové studie, která odhalila nové poznatky týkající se reprodukčních strategií u rostlin se zmnoženým genomem.

Publikováno 31.7.2023

Čerstvý absolvent  Daniel Palouš spoluautorem článku v časopise Science

Čerstvý absolvent Daniel Palouš spoluautorem článku v časopise Science

Daniel Palouš v rámci svého magisterského studia absolvoval s podporou několika nadačních fondů a Laboratoře ekofyziologie rostlin pod vedením prof. Jany Albrechtové, stáž na univerzitě ETH v Curychu v laboratoři Global Ecosystem Ecology Dr. Toma Crowthera. Výsledkem jeho pobytu je spoluautorství studie, která nedávno vyšla v časopise Science. Danielovi i celé Laboratoři ekofyziologie rostlin k tomuto úspěchu upřímně gratulujeme!

Publikováno 26.7.2023

Helmintologové mapují výskyt cerkáriové dermatitidy

Helmintologové mapují výskyt cerkáriové dermatitidy

Cerkáriová dermatitida je kožní alergické onemocnění vyvolané průnikem larev ptačích schistosom do kůže člověka. V letních měsících narušuje koupací sezónu na řadě míst Česka. Členové helmintologické laboratoře pomáhají s mapováním jejího výskytu, určováním jejích původců a managementem postižených lokalit.

Publikováno 24.7.2023

Když doučují studenti vysokých škol

Když doučují studenti vysokých škol

Do iniciativy Fakulty doučují, která se zaměřuje na doučování studentů nebo žáků základních a středních škol, se aktivně zapojuje i naše fakulta. Jak iniciativa funguje a jaký je její přínos pro doučované i doučující vám v této aktualitě představí fakultní koordinátor iniciativy Fakulty doučují RNDr. Jakub Jelen, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Publikováno 24.7.2023

Pozvánka na výstavu Niche construction

Pozvánka na výstavu Niche construction

Niche construction je biologický proces, při kterém organismus mění své vlastní prostředí nebo prostředí jiných druhů. Teorie Niche construction je v současné chvíli jedním z ohnisek zájmu evoluční ekologie. Stejnojmenná výstava, kterou můžete zhlédnout v NOD od 25. 7. do 14. 9. 2023, se soustředí na mezioborový dialog mezi uměním a biologií a řeší fenomény, které jsou v biologii sice dobře zmapované, v umění však dosud často nepovšimnuté. Na výstavě jsou zastoupena díla českých a zahraničních umělců, jejími kurátory jsou umělec Adam Vačkář a biolog Jindřich Brejcha z naší fakulty. Vernisáž výstavy proběhla 25. 7. od 18.00 v NOD.

Publikováno 19.7.2023

Interdisciplinární tým UK slavil úspěch v Oxfordu!

Interdisciplinární tým UK slavil úspěch v Oxfordu!

Projekt Trauma a porod v ČR, jehož spoluautorkou je i Johana Kužílková z naší fakulty, se probojoval do globálního finále prestižní soutěže Map the System na University of Oxford. V konkurenci 17 týmů z univerzit z celého světa získal právě interdisciplinární tým UK cenu Excellence Award for Highly commended project. Gratulujeme!

Publikováno 18.7.2023

34. ročník Mezinárodní biologické olympiády - doba stříbrná a bronzová pokračuje

34. ročník Mezinárodní biologické olympiády - doba stříbrná a bronzová pokračuje

V Al Ain, na hranicích s Ománem, ve Spojených arabských emirátech (UAE) se uskutečnil letošní po mnoha stránkách mimořádný ročník Biologické olympiády. Původně se měl uskutečnit v Rusku, vzhledem k okolnostem však bylo už vloni, v arménském Jerevanu, jasné, že se tak nestane. Na poslední chvíli se podařilo – s velkým přičiněním Lenky Libusové (Katedra buněčné biologie PřF UK) – předsedkyně Mezinárodní biologické olympiády, získat novou hostitelskou zemi.

Publikováno 14.7.2023