E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Aktuality - všechny
Zobrazení aktualit všech typů zadaných do portálu v našem a nadřízených pracovištích seřazených sestupně podle data (tj. nejnovější první).
File
Obr
Obrázky do novinek
Tutorial review: Characterization of reaction intermediates by ion spectroscopy (Chem. Soc. Rev.)
Suggested to organic and inorganic chemists looking for modern instrumental tools for their research.
Superelectrophilic chemistry in the gas phase (Pure Appl. Chem.)
Short overview of our work on dications.
Nová kniha: Sacharidy
Právě vyšla kniha Sacharidy autorů M. Černý, T. Trnka a M. Buděšínský ve Vydavatelství ČSCH v edici Chemické Listy.
vyhlaska-zavazne-terminy-pro-ukonceni-magisterskeho-studia_file1
Vyhláška - ukončení magisterského studia organické chemie
Závazné termíny a povinnosti studentů (pro školní rok 2009/10) spojené s ukončením studia navazujícího magisterského studijního oboru organická chemie
vyhlaska-ukonceni-magisterskeho-studia-jaderne-chemie_file1
Vyhláška - ukončení magisterského studia jaderné chemie
Závazné termíny a povinnosti studentů (pro školní rok 2009/10) spojené s ukončením studia navazujícího magisterského studijního oboru jaderná chemie
Na stránkách Katedry organické a jaderné chemie byla zveřejněna pravidla pro závěrečné práce
Na stránkách katedry byla zveřejněna pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování záverečných prací podle Opatření děkana 2010-16
Článek v Journal of the American Chemical Society
SUPERBAZICKÉ KATALYZÁTORY
Volný přístup do WIREs Computational Molecular Science
Chemical Abstracts – přechod na webovou verzi
Applying Physical Organic Principles to Enantioselective, Catalytic Reaction Design
Nový způsob konstrukce konjugátů nukleových kyselin s peptidy
Nový způsob konstrukce konjugátů nukleových kyselin s peptidy
Syntéza prvního analogu estronu obsahujícího ferrocenovou skupinu místo aromatického kruhu A
Filip Hessler ve spolupráci s členy katedry organické a anorganické chemie PřF UK v Praze a Ústavem molekulární genetiky AVČR publikoval práci zabývající se syntézou prvního analogu estronu obsahujícího ferrocenovou skupinu místo aromatického A kruhu v časopise Chemistry: A European Journal.
Syntéza aromatických jader katalytickým štěpením vazeb C–C
Aleš Korotvička ve spolupráci s členy katedry organické a anorganické chemie PřF UK v Praze publikoval práci zabývající se katalytickým, štěpením C–C vazeb v časopise Chemistry: A European Journal.
HOT PAPER v časopise Angewandte Chemie
"Gold–Gold Cooperation in the Addition of Methanol to Alkynes"
Seminář UNCE
Minikonference PRVOUK P42
Ocenění Radka Coufala
Inzerát – Konkurz
Minikonference Centra supramolekulární chemie
Inovace projekční techniky v přednáškových místnostech CH1, CH2 a CH5
Logo_H.png
Azidophenyl as a click-transformable redox label of DNA suitable for electrochemical detection of DNA-protein interactions
Polymerase synthesis of DNA labelled with benzylidene cyanoacetamide-based fluorescent molecular rotors
Synthesis and cytostatic activity of 7-arylsulfanyl-7-deazapurine bases and ribonucleosides
Direct One-Pot Synthesis of Nucleosides from Unprotected or 5-O-Mono-protected D-Ribose
H2.png
H3.png
logo-H.png
Cover Article in Synlett
Carboxylate-Assisted C–H Activation of Phenylpyridines: A Mechanistic Study
Investigation of Geminally Diaurated Arene Complexes in the Gas Phase
Infrared spectroscopy of CHCl(2+) molecular dications
Two Color Infrared Predissociation Spectroscopy of C6H6(2+) Isomers Using Helium Tagging
Prof. Takahashi byl oceněn Zlatou medailí PřF UK
Dne 25. dubna 2016 byla udělena „Zlatá mediale PřF UK“ profesoru Tamotsu Takahashi, Institute of Catalysis, Hokkaido University (Sapporo Japonsko) za zásluhy a spolupráci s fakultou. Jeho laboratoří prošlo a působilo v uplynulých 20 letech několik zaměstnanců fakulty a studentů (prof. Kotora, prof. Štěpnička, doc. Gyepes a Dr. Nečas). Cenu předával doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc prorektor pro vědeckou činnost a prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Minikonference UNCE 2016
Centre for Supramolecular Chemistry
Bližší a aktuální informace na stránkách "Department of Organic Chemistry" – http://orgchem.natur.cuni.cz/
CUCAM Workshop
Kniha Sacharidy
Právě vyšlo v Edici Chemických listů druhé doplněné vydání učebnice „Sacharidyˮ.
Sacharidy2
Pozvánka na sérii přednášek Prof. Grega M. Swaina
Za podpory Fulbright Specialist Grant Bureau of Educational and Cultural Affairs United States Department of State a Fullbrightovy komise v České republice se uskuteční série přednášek a seminářů Prof. Grega M. Swaina z Michigan State University, USA.
Seminář UNCE 2018
Program UNCE 2018
Významná publikace týmu Katalýza v organické syntéze
Časopis ACS Catalysis publikující původní práce v oblasti různých odvětví katalýzy (IF: 11.384) v loňském listopadovém čísle uveřejnil práci M. Kotory a spol. z katedry organické chemie, která se zabývá regioselektivní aktivací chemicky příbuzných vazeb C−C malých neaktivovaných molekul.
Chemik Baszczyňski získal první start-up grant Nadace Experientia
Zpravodajství ČTK | 30.10.2018 | 14:10
První start-up grant Nadace Experientia putuje na Chemickou sekci PřF
Historicky první start-up grant Nadace Experientia získává mladý vědec Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. Svoji vlastní výzkumnou skupinu podpořenou po tři roky částkou 2 miliony korun ročně založí již 1. ledna 2019 na půdě chemické sekce Přírodovědecké fakulty UK. V mezinárodně hodnocené soutěži Nadace Experientia uspěl Baszczyňski se svým projektem cíleného doručování biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na fosfátových proléčivech.
Seminář UNCE 2019
seminar_190605.pdf
Obnovení licence programů ChemOffice a AVG
Rozhovor s doc. Janem Veselým – laureátem Studentského velemloka
Laureátem ceny Studentský velemlok za akademický rok 2018/2019 za chemii a přednášku Organická syntéza se stal Doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (*1977), který po absolvování postdoktorandského pobytu na Stockholmské universitě působí na Přírodovědecké fakultě jako vedoucí skupiny organokatalýzy a enantioselektivní syntézy. Zároveň též zastává pozici zástupce vedoucího katedry organické chemie. Kromě autorství více než 70 vědeckých publikací je držitelem dvou patentů, a několika ocenění od České společnosti chemické (Cena Otakara Červinky a Cena Alfreda Badera), Přírodovědecké fakulty (Cena děkana) a Učené společnosti České republiky. V minulosti již získal Velemloka za seminář z Organické chemie (2010/2011). Jeho hlavním vědeckým zájmem je vývoj nových stereoselektivních chemických transformací a příprava biologicky aktivních či strukturně zajímavých sloučenin.
Dr. Lukáš Rýček získal Cenu Alfreda Badera
Cena Alfreda Badera za organickou chemii byla za rok 2020 udělena Dr. Lukáši Rýčkovi, působícímu na Katedře organické chemie. Dr. Rýček byl oceněn za jeho práci "Totální syntéza přírodních látek a jejich analogů – využití v medicinální chemii a aplikace nových chemických metod". Od roku 1994, kdy byla cena udělena poprvé, se tak Dr. Rýček stal šestým držitelem tohoto ocenění, který působil na Přírodovědecké fakultě UK.
Dr. Rýček
OB
Upozornění pro uživatele (a zájemce) programu Mestrenova.
Odstranění problému s chybou licence.
Den otevřených dveří katedry organické chemie
Pozvánka na přednášku "Exploring the functional potential of nucleic acids using artificial evolution"
Přírodověda populárně – Nová cesta k cytotoxickým látkám
Zde přinášíme odkaz popularizační článek popisující efektivní a ekonomickou syntézu analogů přírodních biologicky aktivních látek v týmu Dr. Elišky Matoušové z katedry organické chemie.
Rozhovor s prof. Pavlem Kočovským – laureátem Studentského velemloka
Prof. Pavel Kočovský, DSc, FRSE (*1951) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, působil na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Koncem 80. let minulého století se s rodinou přestěhoval do zahraničí, kde působil hned na několika prestižních univerzitách, od roku 1999 pak na University of Glasgow, kam byl povolán jako Sir William Ramsay Professor of Chemistry; v r. 2010 byl zvolen za člena Skotské královské akademie (Fellow of the Royal Society of Edinburgh, FRSE). V roce 2014 se vrátil zpět do Česka a v současnosti působí na katedře organické chemie. Ve svém výzkumu se zabývá organickou a organokovovou chemií, reakčními mechanismy, stereochemií, katalýzou a syntézou funkčních molekul. Cenu Velemlok, kterou před nedávnem získal, má vystavenou na okenním parapetu ve své kanceláři.
Pozvánka na přednášku QVC: "Life is Heterocyclic"
přednese Prof. Till Opatz
Pozvánka na přednášku QVC: "Phosphines, carbenes and phosphorus cations with exceptional properties"
přednese Prof. Fabian Dielmann
Pozvánka na přednášku QVC: "Lodging Heteroatoms into Molecular Graphenoids"
přednese Prof. Davide Bonifazi
Pozvánka na přednášku QVC: "Chemistry Europe – a Look Behind the Scenes of the Editorial Offices"
přednese Dr. Haymo Ross
Seminář UNCE SCI/014 2023
Seminar of the Charles University Excellence Centre UNCE/SCI/014
Pozvánka na přednášku QVC: "Developing Organocatalysts for Enantioselective Aldol-Type Reactions"
přednese Dr. Jan Otevřel
Pozvánka na přednášku QVC: "Stable N-Heterocyclic Carbenes with a 1,1'-Ferocenediyl Backbone and Their Heavier Analogues"
přednese prof. Ulrich Siemeling
Seminář UNCE SCI/014 2023 (listopad)
Seminar of the Charles University Excellence Centre UNCE/SCI/014
Pozvánka na přednášku QVC: "Xenobiotikum etanol – tisíciletý průvodce historií lidstva"
přednese Prof. Vladimír Křen
Pozvánka na přednášku QVC: "Chemigenetic Probes for Imaging and Sensing in Live Cells"
přednese Prof. Dr. Pablo Rivera-Fuentes
Pozvánka na přednášku QVC: "Molecular Hydrides of Electropositive Metals"
přednese Profesor Jun Okuda
Významná publikace v Nature Communication: Inovativní přístup k planárně chirálním látkám
Dr. Vojtěch Dočekal a prof. Jan Veselý z katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy popsali novou vysoce efektivní metodu přípravy planárně chirálních látek. Metoda založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications, článek je přístupný v režimu Open Access.
Nature Communication
Ves.png
NatCom-Ves
Představení nové datové politiky
Univerzita Karlova přijala v únoru 2024 Politiku správy výzkumných dat. Přijďte si poslechnout, co v datové politice najdete, k čemu vám bude a jakou podporu správy dat UK nabízí. Během setkání, které se pro PřF UK uskuteční 30. května 2024 od 13:30 na Albertově, bude také prostor pro diskuzi a pro vaše dotazy. Setkání pořádá univerzitní Centrum pro podporu Open Science a Oddělení podpory vědy PřF pod záštitou proděkana pro vědu a výzkum.
Pozvánka na přednášku QVC: "Illuminating Metal Complexes: From Synthesis to Practical Applications"
přednese Prof. M. Concepción Gimeno

Akce dokumentů