E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty a granty

Přehled vybraných grantů a projektů řešených na Katedře učitelství a didaktiky chemie v období 2005 - 2011

Názvy grantů a projektů Období  
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) CITIES: Chemistry and Industry for Teachers in European Schools (129193-CP-1-2006-1-DE - COMENIUS-C21) Hlavní řešitel: Europa Fachhoschule Fresenius, SRN Spoluřešitelé:  Česká společnost chemická, Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2006-2009
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) ESTABLISH: European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home (FP7-SIS-2009-1-244749) Hlavní řešitel: DCU Dublin, Irsko Spoluřešitelé: Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2010-2013
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Pupils’ skills in biology, geography and chemistry: research into planned, realized and achieved curriculum in implementation phase of curricular reform, GAČR Hlavní řešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze Spoluřešitel:   Pedagogická fakulta MU v Brně 2010-2012
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Nové molekulární systémy pro pokročilé aplikace prospěšné pro zdraví a šetrné k životnímu prostředí. Výzkumný záměr. MSM0021620857 Hlavní řešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2007-2013
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (hlavní řešitel) Rozvoj navazujících magisterských studijních programů na PřF UK. Rozvojový projekt MŠMT 199/1   Hlavní řešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2006
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (hlavní řešitel) Rozvoj bakalářských studijních programů/oborů na PřF UK v souladu s kritérii pro získání „ECTS Label“.  Rozvojový projekt MŠMT 651/3   Hlavní řešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2006
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Projekt na podporu zvýšení zájmu talentované mládeže o studium přírodovědných oborů. Rozvojový projekt MŠMT Hlavní řešitel: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2006
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Získání certifikátu Evropské komise „ECTS Label“ a „DS Label“ pro UK - Rozvoj navazujících magisterských studijních programů/oborů na UK v Praze – PřF. Rozvojový projekt MŠMT 168/1b UK Hlavní řešitel: Univerzita Karlova v Praze Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2007
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Vyhledávání, podpora a individuální rozvoj studentů přírodních věd.  Rozvojový projekt MŠMT ČR C9 2/b UK  Hlavní řešitel: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2008
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Efektivní zavádění ECTS na UK - Rozvoj navazujících magisterských studijních programů/oborů na UK v Praze – PřF . Rozvojový projekt MŠMT ČR 129/1b UK  Hlavní řešitel: Univerzita Karlova v Praze Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2008
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Podpora individuálního rozvoje talentovaných studentů všech stupňů a uplatnění mladých pracovníků po dokončení doktorského studia v přírodních vědách. Rozvojový projekt MŠMT CSM 8/3 UK   Hlavní řešitel: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2009
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných, matematických a informatických oborů. Rozvojový projekt MŠMT 030485 Hlavní řešitel: Ostravská univerzita v Ostravě Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK Praha 2010
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Nové příležitosti vzdělávání žáků a studentů v přírodních vědách kombinovanými postupy s využitím on-line (leasing) prostředí. Hlavní řešitel: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2005-2007
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Rozvoj systému vzdělávacích příležitostí pro nadané žáky a studenty v přírodních vědách a matematice s využitím online prostředí – A-net. Hlavní řešitel: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2009-2011
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze (v rámci programu JPD 3) CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119 Hlavní řešitel: Univerzita Karlova v Praze Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2005-2008
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Přírodovědná gramotnost – rozvoj klíčových a specifických kompetencí v přírodovědných předmětech (v rámci programu JPD 3) CZ.04.3.07/3.1.01.2/2034 2005-2008
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (spoluřešitel) Otevřená věda a Otevřená věda regionům – zkvalitnění vzdělávání učitelů středních škol v technických a přírodovědných oborech (v rámci programu JPD 3 a OP RLZ) Hlavní řešitel: Akademie věd ČR Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2005-2008
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (hlavní řešitel) Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi (v rámci programu OPPA) CZ.2.17/3.1.00/32121 Hlavní řešitel: Univerzita Karlova v Praze Spoluřešitel: Přírodovědecká fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 2010-2012
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (hlavní řešitel) Projekt 5P – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů (v rámci programu OPVK) CZ.1.07/1.3.04/0040 Hlavní řešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2010-2012
Katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK (hlavní řešitel) Historie přírodních věd ve vzdělávání učitelů Hlavní řešitel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze 2011

Akce dokumentů