E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra učitelství a didaktiky chemie


Katedra učitelství a didaktiky chemie je nejmladší katedrou Chemické sekce PřF UK, vznikla v roce 1988 jako historicky první katedra v tehdejším Československu zaměřená na chemické vzdělávání.

Katedra garantuje vzdělávání budoucích středoškolských učitelů chemie v rámci bakalářských a magisterských učitelských studijních oborů akreditovaných na PřF UK pod studijním programem Chemie. Garantuje též  dva obory, kterým byly udělena známka Eurobachelor® (Chemie se zaměřením na vzdělávání – jednooborová) a Euromaster® (Učitelství chemie pro SŠ jednooborové). Má akreditován samostatný doktorský studijní program Vzdělávání v chemii, který je orientován na výzkumnou a vývojovou činnost ve všech úrovních chemického vzdělávání ve spolupráci s chemickými pracovišti a institucemi zabývajícími se chemickým vzděláváním v ČR i v zahraničí.

Katedra organizuje kurzy v rámci celoživotního vzdělávání učitelů chemie, Doplňkové studium chemie pro absolventy chemických oborů, Univerzitu 3. věku v oboru chemie a přípravné kurzy z chemie pro studenty SŠ se zájmem o studium na VŠ. Významná je též její činnost v oblasti vyhledávání talentovaných žáků pro studium chemie a realizace kurzů pro tyto žáky.

Výzkumná činnost katedry je zaměřená na problematiku chemického vzdělávání v České republice a v evropských zemích. Vývojová činnost na tvorbu vzdělávacích materiálů pro učitele a studenty a na tvorbu výukových programů pro laboratorní kurzy a pro distanční formy vzdělávání.

Katedra je řešitelem řady domácích projektů, mezinárodního projektu CITIES a projektů podporovaných z ESF. Pracovníci katedry jsou aktivními členy mezinárodních organizací a podílí se na mnoha dalších aktivitách v oblasti chemického vzdělávání.

Odkaz na staré stránky katedry učitelství a didkatiky chemie:

https://portaltest.natur.cuni.cz/chemie/didaktika/o_katedre

Akce dokumentů