E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezinárodní konference didaktik přírodních věd DidSci+ 2018

Organizace konference, která proběhla ve dnech 25.-27.6.2018 v Praze, se ujali pracovníci didaktik všech oborů na PřF UK a záštitu nad ní převzal děkan fakulty prof. Jiří Zima.

Konference byla zaměřena na aktuální problémy v didaktikách přírodních věd a jejich řešení v kontextu s rozvojem přírodních, pedagogicko-psychologických a společenských věd.

Velkým přínosem konference byl nejen velká mezioborová výměna zkušeností (geografie, geologie, chemie, biologie), ale také diskutování regionálních rozdílů díky účasti více než 130 zástupců ze šesti států světa.

Pozvání na konferenci přijali pan rektor UK prof. Tomáš Zima i pak děkan PřF UK prof. Jiří Zima
Publikováno: Pátek 29.06.2018 11:45

Akce dokumentů