E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra biochemie na PřF UK

 

Historie

Katedra biochemie byla založena v r. 1953 jako historicky první samostatná katedra biochemie v Československu.

Její zaměření se formovalo již během druhé světové války, s potřebou řešit řadu praktických biochemických problematik, zejména výzkumu a vývoje nových léčiv. Jedna z pracovních skupin biochemiků Výzkumného a kontrolního ústavu SPOFA vedená RNDr. Josefem Koštířem, participující i na vývoji a použití penicilinu na našem území, se stala jádrem budoucí katedry biochemie na PřF UK. Vedením katedry byl pověřen J. Koštíř, jmenovaný v roce 1954 profesorem. Po odchodu profesora Košíře do důchodu byli v dalším období vedoucími katedry Prof. RNDr. PhMr. J. Kocourek, CSc., Prof. RNDr. P. Anzenbacher, DrSc.,  Prof. RNDr. M. Tichá, CSc., Prof. RNDr. G. Entlicher, CSc., Prof. RNDr. M. Stiborová, DrSc., Prof. RNDr. K. Bezouška, DSc., Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. a Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.. Od 1. března 2023 katedru vede Prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.

Absolventy katedry biochemie je řada význačných vědeckých osobností, např. Prof. RNDr. H. Illnerová, DrSc. a Prof. RNDr. V. Pačes, DrSc., bývalí předsedové AV ČR, a laureát ceny presidenta republiky, Prof. RNDr. V. Hořejší, CSc.

Studium

Katedra biochemie zajišťuje všechny stupně výuky biochemie, v rámci Chemické sekce PřF UK i v samostatném studijním programu Biochemie, realizovaném v bakalářské, magisterské i doktorské formě.

Studijní programy jsou koncipovány multidisciplinárně, začleňující chemické, biologické, matematické, fyzikální a biomedicínské discipliny. Unikátní z hlediska  universit v ČR je výuka interdisciplinárních předmětů jako jsou Biochemie jako teoretický základ biomedicíny, Management biochemie či Aplikovaná biochemie zaměřující se na biotechnologie a konstrukci léčiv.

Doktorský program je zaměřen na badatelskou činnost studentů v laboratořích katedry i spolupracujících institucí v ČR i zahraničí (např. MBÚ a ÚOCHB AVČR, Německé centrum výzkumu rakoviny v Heidelbergu, Karl-Ruprechtsuniversität v Heidelbergu, Universita Luise Pasteura ve Štrasburgu).

Najdete nás na adrese Hlavova 2030/8, 128 00 Praha 2

 

Akce dokumentů