E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKatedra biochemie na PřF UK

 

HistorieMapa

Katedra biochemie byla založena v r. 1953 jako historicky první samostatná katedra biochemie v Československu.

Její zaměření se formovalo již během druhé světové války, s potřebou řešit řadu praktických biochemických problematik, zejména výzkumu a vývoje nových léčiv. Jedna z pracovních skupin biochemiků Výzkumného a kontrolního ústavu SPOFA vedená RNDr. Josefem Koštířem (*1907), participující i na vývoji a použití penicilinu na našem území, se stala jádrem budoucí katedry biochemie na PřF UK. Vedením katedry byl pověřen J. Koštíř, jmenovaný v roce 1954 profesorem. Po odchodu profesora Košíře do důchodu byli v dalším období vedoucími katedry Prof. RNDr. PhMr. J. Kocourek, CSc. (*1926), Prof. RNDr. P. Anzenbacher, DrSc. (*1947),  Prof. RNDr. M. Tichá, CSc. (*1938), Prof. RNDr. G. Entlicher, CSc. (*1942), Prof. RNDr. M. Stiborová, DrSc. (*1950), Prof. RNDr. K. Bezouška, DSc. (*1960) a Doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (*1972). Od 16.března 2017 katedru vede Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (*1959).

Absolventy katedry biochemie je řada význačných vědeckých osobností, např. Prof. RNDr. H. Illnerová, DrSc. a Prof. RNDr. V. Pačes, DrSc., bývalí předsedové AV ČR, a laureát ceny presidenta republiky, Prof. RNDr. V. Hořejší, CSc.

Hlavova8_StreetView Studium

Katedra biochemie zajišťuje všechny stupně výuky biochemie, v rámci Chemické sekce PřF UK i v samostatném studijním programu Biochemie, realizovaném v bakalářské, magisterské i doktorské formě.

Studijní programy jsou koncipovány multidisciplinárně, začleňující chemické, biologické, matematické, fyzikální a biomedicínské discipliny. Unikátní z hlediska  universit v ČR je výuka interdisciplinárních předmětů jako jsou Biochemie jako teoretický základ biomedicíny, Management biochemie či Aplikovaná biochemie zaměřující se na biotechnologie a konstrukci léčiv.

Doktorský program je zaměřen na badatelskou činnost studentů v laboratořích katedry i spolupracujících institucí v ČR i zahraničí (např. MBÚ a ÚOCHB AVČR, Německé centrum výzkumu rakoviny v Heidelbergu, Karl-Ruprechtsuniversität v Heidelbergu, Universita Luise Pasteura ve Štrasburgu).

Najdete nás na adrese Hlavova 2030/8, Praha 2 :

Mapa

Akce dokumentů