E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníModulace klíčových biotransformačních enzymů xenobiotiky

 

Výzkum

  • Studium interakcí potravních doplňků s enzymy biotransformace xenobiotik
  • Vliv dihydromyricetinu na metabolismus ethanolu
  • Studium oxidačního poškození na modelu hepatocytu potkana
  • Interakce střevní mikroflóry s vybranými flavonoidů
  • Úloha střevní mikroflóry v metabolismu léčiv a karcinogenů
  • Interakce vybraných kosmetických aditiv s biotransformačními enzymy

Lidé

prof. Petr Hodek, Štěpán Balatka

 

Kontakt

Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2, 1. patro, dveře 221

tel: +420 221 951 287

e-mail: hodek@natur.cuni.cz

 

Témata bakalářských a magisterských prací

Vypsaná a řešená témata naleznete zde

 

Spolupráce

  • Farmakologický ústav, 1. LF Univerzity Karlovy a VFN, Albertov 4, Praha 2
  • Centrum pokročilého preklinického zobrazování, 1. LF Univerzity Karlovy, Salmovská 3
    Praha 2

 

Řešené projekty

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky, 2012-2018 (GAČR P303/12/G163)

Studium vztahu struktury a funkce cytochromů P450 - stěžejních enzymů metabolismu léčiv a aktivace karcinogenů, 2006-2008 (GAČR 303/06/0928)

 

Publikace

2023 ... ⇒  WOS

2022

Vavrová, K.; Indra, R.; Pompach, P.; Heger, Z.; Hodek, P.; The impact of individual human cytochrome P450 enzymes on oxidative metabolism of anticancer drug lenvatinib. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, Roč. 145, č. January, s.nestránkováno. DOI: 10.1016/j.biopha.2021.112391

 

2021

Smidova, V.; Michalek, P.; Goliasova, Z.; Eckschlager, T.; Hodek, P.; Adam, V.; Heger, Z.; Nanomedicine of tyrosine kinase inhibitors. Theranostics, 2021, Roč. 11, č. 4, s.1546-1567. DOI: 10.7150/thno.48662

Jáklová, K.; Feglarová, T.; Rex, S.; Heger, Z.; Eckschlager, T.; Hraběta, J.; Hodek, P.; Kolárik, M.; Indra, R.; Apoferritin/vandetanib association is long-term stable but does not improve pharmacological properties of vandetanib. International Journal of Molecular Sciences, 2021, Roč. 22, č. 8, s.nestránkováno. DOI: 10.3390/ijms22084250

Sklenářová, R.; Svrčková, M.; Hodek, P.; Ulrichová, J.; Franková, J.; Effect of the natural flavonoids myricetin and dihydromyricetin on the wound healing process in vitro. Journal of Applied Biomedicine, 2021, Roč. 19, č. 3, s.149-158. DOI: 10.32725/jab.2021.017

Bárta, F.; Dedíková, A.; Bebová, M.; Dušková, Š.; Mráz, J.; Schmeiser, HH.; Arlt, VM.; Hodek, P.; Stiborová, M.; Co-Exposure to Aristolochic Acids I and II Increases DNA Adduct Formation Responsible for Aristolochic Acid I-Mediated Carcinogenicity in Rats. International Journal of Molecular Sciences [online], 2021, Roč. 22, č. 19, s.nestránkováno. DOI: 10.3390/ijms221910479

 

2020

Dedíková, A.; Bárta, F.; Martínek, V.; Kotalík, K.; Dušková, Š.; Mráz, J.; Arlt, VM.; Stiborová, M.; Hodek, P.; In vivo metabolism of aristolochic acid I and II in rats is influenced by their co-exposure. Chemical Research in Toxicology, 2020, Roč. 33, č. 11, s.2804-2818. DOI: 10.1021/acs.chemrestox.0c00198

Indra, R.; Vavrová, K.; Pompach, P.; Heger, Z.; Hodek, P.; Identification of Enzymes Oxidizing the Tyrosine Kinase Inhibitor Cabozantinib: Cabozantinib Is Predominantly Oxidized by CYP3A4 and Its Oxidation Is Stimulated by cyt b(5) Activity. Biomedicines [online], 2020, Roč. 8, č. 12, s.nestránkováno. DOI: 10.3390/biomedicines8120547

Skotnicová, A.; Boubínová, G.; Boštíková, Z.; Dušková, Š.; Šulc, M.; Kutinová Canová, N.; Mráz, J.; Hodek, P.; Does Dihydromyricetin Impact on Alcohol Metabolism. Physiological Research, 2020, Roč. 69, č. Suplement 4, s.S573-S581. DOI: 10.33549/physiolres.934606

 

2019

Le, ST.; Malinovská, L.; Vašková, M.; Mező, E.; Kelemen, V.; Borbás, A.; Hodek, P.; Wimmerová, M.; Csávás, M.; Investigation of the Binding Affinity of a Broad Array of l-Fucosides with Six Fucose-Specific Lectins of Bacterial and Fungal Origin. Molecules, 2019, Roč. 24, č. 12, s.nestránkováno. DOI: 10.3390/molecules24122262

Malinovská, L.; Le, ST.; Herczeg, M.; Vašková, M.; Houser, J.; Fujdiarová, E.; Komárek, J.; Hodek, P.; Borbás, A.; Wimmerová, M.; Csávás, M.; Synthesis of beta-d-galactopyranoside-Presenting Glycoclusters, Investigation of Their Interactions with Pseudomonas aeruginosa Lectin A (PA-IL) and Evaluation of Their Anti-Adhesion Potential. Biomolecules, 2019, Roč. 9, č. 11, s.nestránkováno. DOI: 10.3390/biom9110686

 

2018

Hodek, P., Kubickova, B., Rychnova, J., Dostalova, K., Vyhnalova, K., Mrazkova, J., Mandys, V., Wimmerova, M., Stiborova, M.: Enzymatic desialylation of lung epithelium increases binding of lectin PAIIL, Pseudomonas aeruginosa virulence factor. FEBS OPEN BIO, 2018, Roč. 8, s. 205. 

 

2010-2017

ŠULC, M., HODEK, P., STIBOROVÁ, M.; The binding affinity of carcinogenic N-nitrosodimethylamine and N-nitrosomethylaniline to cytochromes P450 2B4, 2E1 and 3A6 does not dictate the rate of their enzymatic N-demethylation. Gen. Physiol. Biophys., 29, 175-185 (2010).

HODEK, P., KŘÍŽKOVÁ, J., FREI, E., SINGH, R., ARLT, V. M., STIBOROVÁ, M.; Impact of beta-naphthoflavone on genotoxicity of food-derived carcinogens. Neuro Endocrinol. Lett., 32 (Suppl), 25-34 (2011).

NAIMAN, K., DRAČÍNSKÝ, M., HODEK, P., MARTÍNKOVÁ, M., SCHMEISER, H.H., FREI, E., STIBOROVA, M.; Formation, persistence, and identification of DNA adducts formed by the carcinogenic environmental pollutant o-anisidine in rats. Toxicol Sci., 127, 348-359 (2012)

HODEK, P., KOBLIHOVÁ, J., KIZEK, R., FREI, E., ARLT, V. M., STIBOROVÁ, M.; The relationship between DNA adduct formation by benzo[a]pyrene and expression of its activation enzyme cytochrome P450 1A1 in rat. Environ. Toxicol. Pharmacol., 36, 989-996 (2013).

STIBOROVÁ, J., MANHARTOVÁ, Z., HODEK, P., ADAM, V., KIZEK, R., FREI, E.; Formation of DNA adducts by ellipticine and its micellar form in rats - A comparative study. Sensors, 14, 22982-22997 (2014). 

HODEK, P., FOUSOVA, P., BRABENCOVA, E., MOSEROVA, M., PAVEK, P., ANZENBACHEROVA, E., BROTANEK, J., HUDECEK, J., FREI, E., STIBOROVA, M.; Effect of dihydromyricetin on benzo[a]pyrene activation in rats. Neuro Endocrinol. Lett., 35 (Suppl. 2), 158-168 (2014).

STIBOROVA, M., SCHMEISER, H.H., FREI, E., HODEK, P., MARTINEK, V.; Enzymes Oxidizing the Azo Dye 1-Phenylazo-2-Naphthol (Sudan I) and their Contribution to its Genotoxicity and Carcinogenicity. Curr. Drug. Metab., 15, 829-840 (2014). 

STIBOROVA, M., LEVOVA, K., BARTA, F., DRACINSKA, H., SULC, M., HODEK, P., FREI, E., ARLT, V. M., SCHMEISER, H. H.; Dicoumarol inhibits rat NAD(P)H:quinone oxidoreductase in vitro and induces its expression in vivo. Neuro Endocrinol. Lett., 35 (Suppl. 2), 123-132 (2014).

STIBOROVÁ, M., BÁRTA, F., LEVOVÁ, K., HODEK, P., FREI, E., ARLT, V.M., SCHMEISER, H.H.: The influence of ochratoxin A on DNA adduct formation by the carcinogen aristolochic acid in rats. Arch. Toxicol. 89, 2141-2158 (2015). 

STIBOROVÁ, M., BÁRTA, F., LEVOVÁ, K., HODEK, P., SCHMEISER, H. H., ARLT, V. M., MARTÍNEK, V.; A mechanism of O-demethylation of aristolochic acid I by cytochromes P450 and their contributions to this reaction in human and rat livers: Experimental and theoretical approaches. Int. J. Mol. Sci., 16, 27561-27575 (2015). 

BARTA F., LEVOVA K., HODEK P., SCHMEISER H.H., ARLT V.M., STIBOROVA M.: The effects of heavy metal ions, phthalates and ochratoxin A on oxidation of carcinogenic aristolochic acid I causing Balkan endemic nephropathy. Neuro Endocrinol. Lett., 36 (Suppl. 1), 13–21 (2015). 

KOPEČNÁ-ZAPLETALOVÁ, M., KRASULOVÁ, K., ANZENBACHER, P., HODEK, P., ANZENBACHEROVÁ, E.: Interaction of isoflavonoids with human liver microsomal cytochromes P450: Inhibition of CYP enzyme activities. Xenobiotica, 47, 324-331 (2017). 

BEBOVÁ, M., BOŠTÍKOVÁ, Z., MOSEROVÁ, M., PÁVEK, P., ANZENBACHEROVÁ, E., STIBOROVÁ M., HODEK P.: Modulation of xenobiotic conjugation enzymes by dihydromyricetin in rats. Monatsh. Chem., 148, 2003–2009 (2017). 

MARTÍNEK, V., BÁRTA, F., HODEK, P., FREI, E., SCHMEISER, H.H., ARLT, V.M., STIBOROVÁ, M.: Comparison of the oxidation of carcinogenic aristolochic acid I and II by microsomal cytochromes P450 in vitro: experimental and theoretical approaches. Monatsh. Chem., 148, 1971-1981 (2017).

 

Výuka (Katedra biochemie, PřF UK)

Biochemie I (MC250P03C, zimní semestr)

Aplikovaná biochemie  (MC250P51, letní semestr)

Management biochemie (MC250P50, letní semestr)

Pokročilé praktikum II (MC250C08, letní semestr)

Praktikum z klinické biochemie  (MC250C44, zimní semestr)

 

Alumni

Jitka Křížková

Mgr. 2006

Zdenka Sobotková

Mgr. 2006

Kamila Burdová

Mgr. 2008

Martina Teplá

Mgr. 2008

Lenka Pacholíková

Mgr. 2012

Iva Mácová

Mgr. 2013

Eliška Brabencová

Mgr. 2013

Petra Fousová

Mgr. 2014

Bebová Michaela

Mgr. 2014

Hrdinová Johana

Mgr. 2015

Dědič Jan

Mgr. 2015

Zdislava Boštíková

Mgr. 2016

Petr Holý

Mgr. 2017

Aneta Skotnicová

Mgr. 2019

Pavlína Hucková

Mgr. 2020

Gabriela Hauptmanová      

Mgr. 2020

Štěpán Balatka

Mgr. 2021

Iva Drejslarová

Mgr. 2023

Kateřina Vyhnalová

Mgr. 2023

Akce dokumentů