E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDr. Lukáš Rýček získal Cenu Alfreda Badera

Cena Alfreda Badera za organickou chemii byla za rok 2020 udělena Dr. Lukáši Rýčkovi, působícímu na Katedře organické chemie. Dr. Rýček byl oceněn za jeho práci "Totální syntéza přírodních látek a jejich analogů – využití v medicinální chemii a aplikace nových chemických metod". Od roku 1994, kdy byla cena udělena poprvé, se tak Dr. Rýček stal šestým držitelem tohoto ocenění, který působil na Přírodovědecké fakultě UK.

 

Dr. Lukáš Rýček, MSc. vystudoval chemii na Masarykově Univerzitě v Brně a na Vrije Universiteit v holandském Amsterdamu. Posléze získal doktorát na vídeňské Technické Univerzitě v  Rakousku. Dva a půl roku působil na kanadské Brockově Univerzitě v laboratoři profesora Tomáše Hudlického. Po návratu do  vlasti pracoval rok jako vývojový chemik ve společnosti Zentiva, k.s. a poté již jeho kroky vedly na Katedru organické chemie Přírodovědecké fakulty UK. Zde nejprve jeden rok působil v laboratoři profesora Martina Kotory a od roku 2020 vede svou výzkumnou skupinu zaměřenou na vývoj nových katalyzátorů a jejich aplikaci v syntéze přírodních a jiných farmaceuticky aktivních látek.

 Cena Alfreda Badera za organickou chemii je udělována každoročně komisí jmenovanou Českou společností chemickou (ČSCH) mladým vědcům do 35 let za vynikající výsledky v oboru organické chemie. Od roku 2002 je také udělována Cena A. Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii. Cena sestává z diplomu a osobní finanční odměny poskytované nadací Bader Philantropies, jejíž prostředky spravuje ČSCH. Nositel je zavázán přednést o svých výsledcích přednášku na tuzemské konferenci a také sepsat referát pro časopis, vydávaný ČSCH.

Více informací o Ceně Alfreda Badera naleznete na stránkách České společnosti chemické.

 

 

Publikováno: Neděle 18.10.2020 12:35

Akce dokumentů