E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKnihovna antropologie

Od 1.9.2010 je Knihovna antropologie ve své původní podobě pro veřejnost uzavřena. Její aktivní fond je přístupný v Biologické knihovně (Viničná 7, 1. patro).

 

Adresa

Viničná 7 (přízemí)

Knihovna antropologie (sigla ABD043) je jednou z menších dílčích knihoven Oborové knihovny biologie. V ČR je však jedinou knihovnou svého druhu. Jak napovídá její název, knihovní fond je úzce profilovaný na antropologické a s antropologií spojené obory (všeobecná a fyzická antropologie, funkční a klinická antropologie, srovnávací anatomie, genetika člověka, medicína, soudní lékařství, kriminalistika, antropogeneze, paleoantropologie, historická antropologie, archeologie, historie a prehistorie, etnická antropologie, etnografie, socio-kulturní antropologie, demografie). V současnosti je fond Knihovny antropologie tvořen více než 20 000 svazky, zahrnujícími knižní publikace, časopisy, separáty a VŠ kvalifikační práce z antropologických oborů (výpůjčky VŠ kvalifikačních prací a časopisů pouze prezenčně).

Starý tisk 6 Již v době vzniku Antropologického ústavu na Filosofické fakultě UK r. 1911 začal jeho zakladatel, prof. Jindřich Matiegka (1862-1941) za hmotné podpory předního čechoamerického antropologa Aleše Hrdličky (1869-1943) s budováním knihovny antropologických spisů. Poté, co byla v r. 1920 zřízena Přírodovědecká fakulta UK, se Ústav pro antropologii a demografii vedený prof. Matiegkou stal její součástí a spolu s ním byla pod správu PřF UK převedena i tato knihovna. V dalších letech byl knihovní fond postupně rozšiřován díky darům předních českých antropologů (např. prof. Jiří Malý, 1899-1950, prof. Vojtěch Fetter, 1905-1971) a nákupům českých i zahraničních monografií a časopisů. V současnosti se Knihovna antropologie nachází v přízemí zadního traktu budovy Viničná 7, v prostorách Katedry antropologie a genetiky člověka (dozadu kolem schodiště, poté doprava).

Akce dokumentů