E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměření katedry


Fyziologie živočichů je integrovaný vědní obor zabývající se zkoumáním jevů, procesů, funkcí a složitých regulačních mechanismů, které jsou podkladem fungování různých organismů živočišné říše včetně člověka. Fyziologie komplexním způsobem zpracovává, kombinuje a integruje poznatky z mnoha dalších příbuzných vědeckých disciplín, a je proto jedním z ústředních oborů současné biomedicíny.

Katedra fyziologie je akreditovaným pracovištěm pro zajišťování výuky fyziologických předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK, ale školí také studenty postgraduálního doktorského studia v biomedicíně. Kromě pedagogicko-vzdělávacích aktivit se pracovníci katedry zabývají vědeckou činností ve vybraných oblastech tradičního i moderního fyziologického výzkumu (více informací Věda a výzkum).

Činnost katedry lze shrnout takto:

  • výuka základních fyziologických předmětů v bakalářském studiu biologických oborů
  • zajištění výuky navazujícího magisterského oboru Fyziologie živočichů
  • výchova studentů v doktorském programu Fyziologie živočichů
  • vědecko-výzkumná činnost zaměřená na zkoumání fyziologických, popř. patofyziologických jevů odehrávajících se na úrovni jak celého organismu, tak i jednotlivých orgánů či tkání a buněk

Akce dokumentů