E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGratulujeme k absolvování doktorského studia!

Mgr. Anežka Kotěrová, Ph.D. a Mgr. Rebeka Rmoutilová, Ph.D.

Gratulujeme našim kolegyním Anežce Kotěrové a Rebece Rmoutilové, které dne 24.6. a 25.6.2020 úspešně obhájily dizertační práce! Anežka i Rebeka byly součástí Laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod.

Dizertační téma Anežky Kotěrové bylo "Age-at-death estimation of the adult skeleton: New approaches to the evaluation of senescence indicators", práci vedl prof. Jaroslav Brůžek. Dizertační práce přispívá k současné diskuzi, týkající se zvýšení úspěšnosti i spolehlivosti metod odhadu věku dožití podle kostry dospělých jedinců.

Rebeka Rmoutilová se zaměřila na dizertační projekt "Virtual reconstruction, interests and contribution to the paleobiological studies of fossil humans", opět pod vedením prof. Jaroslava Brůžka. Rebeka absolvovala doktorské studium pod dvojím vedením (Cotutelle). Ve své práci se zaměřila na virtuální rekonstrukci dvou pozůstatku fosilního člověka. 

 

 

Publikováno: Neděle 28.06.2020 22:10

Akce dokumentů