E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMartin Slavík

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.


Kontakt

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Albertov 6
128 43 Praha 2

Email: martin.slavik@natur.cuni.cz
Tel.: (+420) 22195 1560
Kancelář: A6, 1. patro, 117D

Odborné zaměření:

Nesaturovaná zóna, výpar
Stopovací zkoušky, izotopové metody, měření aktivity tritia
Voda a zvětrávání


Výuka

Obhájené vedené práce

Nabízené práce

Publikační činnost

Bruthans, J. – Filippi, M. – Slavík, M. – Závada, P. – Zare, M. (2024): Rapid evolution of salt glacier caves on a mountain diapir in a semiarid climate. – Geomorphology, 448, 109058.

Slavík, M. – Bruthans, J. – Schweigstillová, J. (2023): Evaporation rate from surfaces of various granular rocks: Comparison of measured and calculated values. – Science of the Total Environment, 856, 159114.

Filippi, M. – Slavík, M. – Bruthans, J. – Weiss, T. – Řihošek, J. (2021): Accelerated disintegration of in situ disconnected portions of sandstone outcrops. – Geomorphology, 391, 107897.

Slavík, M. – Bruthans, J. – Weiss, T. – Schweigstillová, J. (2020): Measurements and calculations of seasonal evaporation rate from bare sandstone surfaces: Implications for rock weathering. – Earth Surface Processes and Landforms, 45, 2965–2981.

Weiss, T. – Mareš, J. – Slavík, M. – Bruthans, J. (2020): A microdestructive method using dye-coated-probe to visualize capillary, diffusion and evaporation zones in porous materials. – Science of the Total Environment, 704, 135339.

Falátková, R. – Šobr, M. – Slavík, M. – Bruthans, J. – Janský, B. (2020): Hydrological characterization and connectivity of proglacial lakes to a stream, Adygine ice-debris complex, northern Tien Shan. – Hydrological Sciences Journal, 65(4), 610–623.

Kůrková, I. – Bruthans, J. – Balák, F. – Slavík, M. – Schweigstillová, J. – Bruthansová, J. – Mikuš, P. – Vojtíšek, J. – Grundloch, J. (2019): Factors controlling evolution of karst conduits in sandy limestone and calcareous sandstone (Turnov area, Czech Republic). – Journal of Hydrology, 574, 1062–1073.

Řihošek, J. – Slavík, M. – Bruthans, J. – Filippi, M. (2019): Evolution of natural rock arches: A realistic small-scale experiment. – Geology, 47 (1), 71–74.

Weiss, T. – Slavík, M. – Bruthans, J. (2018): Use of sodium fluorescein dye to visualize the vaporization plane within porous media. – Journal of Hydrology, 565, 331–340.

Filippi, M. – Bruthans, J. – Řihošek, J. – Slavík, M. – Adamovič, J. – Mašín, D. (2018): Arcades: products of stress-controlled and discontinuity-related weathering. – Earth-Science Reviews, 180, 159–184.

Bruthans, J. – Filippi, M. – Slavík, M. – Svobodová, E. (2018): Origin of honeycombs: testing hydraulic and case hardening hypotheses. – Geomorphology, 303, 68–83.

Slavík, M. – Bruthans, J. – Filippi, M. – Schweigstillová, J. – Falteisek, L. – Řihošek, J. (2017): Biologically-initiated rock crust on sandstone: Mechanical and hydraulic properties and resistance to erosion. – Geomorphology, 278, 298–313.

Akce dokumentů