E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Adam CULKA, Ph.D.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů


Vědecký pracovník - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů

místnost: 1. patro, č. dveří 124
Albertov 6
128 43 Praha 2

telefon: 22195 1517
E-mail: culka@natur.cuni.cz


Výzkumné zaměření

  • Aplikace Ramanovy spektroskopie při výzkumech zaměřených na témata v oblasti astrobiologie, geochemie, mineralogie.
  • Přenosné Ramanovy spektrometry a jejich využití pro in-situ analýzy minerálů, pigmentů.

Výzkumný tým: Exobiology Group

Akce dokumentů