E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost

Seminář z geografie dopravy (od akademického roku 1997/1998), od 2009/2010 transformováno do Geografie dopravy (garant předmětu)

Sociogeografické regionální systémy (od r. 2010, od 2013 garant předmětu)

Didaktika geografie I a II (spolu H. Kühnlovou, D. Řezníčkovou a T. Matějčkem, akademického roku 1997/1998)

Teorie a praxe geografického vzdělávání (od 2006/2007, spolu s D. Řezníčkovou)

Terénní cvičení z geografie (pro učitele, kolektiv pedagogů)

Kulturní oblasti Česka (výběrový seminář, spolu s P. Chromým od akademického roku 1997/1998)

Geografický výzkum periferních oblastí Česka (výběrová přednáška, od r. 2000, spolu s T. Havlíčkem, P. Chromým, V. Jančákem)

Ekonomická geografie (přednášky z geografie dopravy; do 2008)

Náslechové pedagogické praxe ze zeměpisu (2003–2008 garant předmětu)

Pedagogické praxe ze zeměpisu I (2003–2008 garant předmětu)

Pedagogické praxe ze zeměpisu II (2003–2008 garant předmětu)

Cvičení z politické geografie (v akademickém roce 1995/1996)

Cvičení z ekonomické geografie I. (cvičení z geografie dopravy, v letech 1997–2009)

 

Vedení doplňujícího studia geografie na Geografické sekci PřF UK

V letech 2003 a 2004 Ekonomická geografie (přednášky na ZČU Plzeň, kat. geografie)

V letech 2008–2009 spolupráce s VŠE v Praze, Fakultou podnikohospodářskou (přednáška Kulturní regiony a geografie kultury)

Od 2013 participace na výuce na ČVUT, fakultě dopravní (kurz Geografie dopravních systémů)

V roce 2013 distanční kurz didaktiky geografie pro PedF UK

Akce dokumentů