E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

  • Člen České geografické společnosti
  • Recenzent odborných časopisů (např. Geografie, AUC Geographica, Moravian Geographical Reports, Bulletin of Geography)
  • Člen komisí pro státní závěrečné zkoušky a státní doktorské a rigorózní zkoušky na PřF UK v Praze

Ocenění:

  • Cena Studentský Velemlok pro nejlepšího pedagoga v roce 2014  a 2019 udělená Přírodovědeckou fakultou UK a její Studentskou komorou Akademického senátu

Akce dokumentů