E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

Spoluřešitel projektu Where have all the natsmen gone? Etnické menšiny v postsovětském prostoru (grantový projekt GAČR 22-13347S, 2022 - 2024)

Školitel hlavního řešitele projektu Hranice jako faktor teritoriálních proměn polsko-ukrajinského pohraničí a jejich percepce místním obyvatelstvem (grantový projekt GAUK 296221, 2021-2022)

Spoluřešitel projektu Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách (grantový projekt TAČR TL02000195, 2019 - 2021)

Hlavní řešitel projektu Zkvalitnění a inovace výuky regionální a politické geografie (projekt IP, 2019-20)

Spoluřešitel projektu Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita (grantový projekt GAČR 16-02521S, 2016-2018)

Akce dokumentů