E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Odborné články:

HÁNA, D., JELEN, L., SEIDLOVÁ, A., VOGT, D. (2022): Politicko-geografická témata v českém gymnaziálním kurikulu. Je geografie outsider, nebo premiant politického vzdělávání? Informace ČGS, 41, 1, 15-26.

JELEN, L., DOSTÁL, P. (2017): Fantomové hranice – historické podmíněnosti politických a socioekonomických rozhraní současné Ukrajiny. Mezinárodní vztahy, 3, 70-89.

DOSTÁL, P., JELEN, L. (2015): De-Russianisation of the Western Post-Soviet Space: Between the Thick and Thin Nationalising Processes. Geopolitics, 20/4, 757-792.

JELEN, L. (2014): Spatial analysis of ethnopolitical mobilisation in the Caucasus in the 1980s and 1990s. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 25, 115-128.

JELEN, L. (2011): Využití statistických metod v politické geografii: příkladová studie – etnopolitická mobilizace na Kavkaze. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica 17, 121–138.

JELEN, L. (2009): Změny etnické struktury v kavkazském regionu od konce 80. let: primární statistický rozbor. Geografie – Sborník ČGS, 114/2, 130–144.

Odborně-popularizační a ostatní články:

JELEN, L. (2022): Válka na Ukrajině – kolaps ruského obra? Geografické rozhledy, 32, 1, 4-7.

JELEN, L. (2022): Ruská vojenská agrese na Ukrajině a její geopolitické a kulturní aspekty. Geografické rozhledy, 31, 4, 34-35.

JELEN, L. (2022): Katalyzátory etnopolitické mobilizace. Přírodovědci, 3/2022, 22-23.

JELEN, L. (2021): Rovnováha v mezinárodní politice. Přírodovědci, 1/2021, 16-17.

JELEN, L. (2016): Sýrie – hlavní zdrojová oblast uprchlické krize. Geografické rozhledy, 25, 3, 5-7.

JELEN, L. (2016): Nestabilní Ukrajina: kulturní, ekonomická a politická rozhraní. Geografické rozhledy, 25, 3, 11-13.

JELEN, L., KABRDA, J. (2013): De facto státy – neviditelné ostrovy na politické mapě. Geografické rozhledy, 22, 4, 28–30.

JELEN, L. (2013): Rusko – obr na hliněných nohou. Geografické rozhledy, 23, 2, 10–11.

JELEN, L., KABRDA, J. (2011): Globální drogový obchod a drogové války – příkladová studie Mexiko. Geografické rozhledy, 20, 4, 6–7.

JELEN, L., KABRDA, J. (2011): Konflikty v Africe – stručný rozbor pěti příkladů. Geografické rozhledy, 20, 4, 12–15.

JELEN, L. (2011): Volby v Severním Irsku – rozdělení přetrvává. Mezinárodní politika, 23, 9, ÚMV, Praha, 25–28.

JELEN, L. (2010): Kavkazská politická nestabilita z historické perspektivy. Geografické rozhledy, 19, 5, 6-8.

Kapitoly a monografie:

JELEN, L. (2021): Konfliktní regiony světa - Evropa. Nakladatelství ČGS, Praha. 128 s.

JELEN, L. (2020): The European migration crisis and the status of immigrant children in educational systems. In: Gristy, C., Hargreaves, L., Kučerová, S.R.: Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement with Changing Patterns of Education, Space, and Place. Information Age Publishing, Charlotte, USA. 357-367.

JELEN, L., DOSTÁL, P. (2018): Environmentální politika v podmínkách ekonomické a politické transformace zemí střední a východní Evropy. In: Raška, P., Dostál, P., Siwek, T. a kol.: Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Wolters Kluwer ČR, Praha, 57-79.

KOPEČEK, V., JELEN, L. (2015): Jižní Kavkaz – od tradice k modernitě pod vlivem ruského kolonialismu. In: Tumis, S., Nikl, H (eds.): Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 143-162.

Ostatní

ŘEZNÍČKOVÁ, D., PAVELKKOVÁ, L. (eds.) (2021): Metodika výuky politické geografie ve všeobecném vzdělávání (2021). Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha. Certifikována Národním pedagogickým institutem České republiky dne 19. 11. 2021 pod č. j. NPICR-182/2021/32-12).

HÁNA, D., SEIDLOVÁ, A, JELEN, L. (a kol.) (2021): Soubor specializovaných map pro střední školy. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha.

Akce dokumentů