E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost

Výuka

Vyučující ve studijních programech a oborech bakalářského, magisterského a doktorského studia – povinné, povinně volitelné a volitelné předměty:

Vedení kvalifikačních prací

Vedoucí úspěšně obhájených: jedenácti bakalářských a patnácti magisterských prací a jedné ročníkové práce CŽV

V současné době vedoucí: jednoho bakalářského, deseti magisterských a tří dizertačních projektů

Nabídka bakalářských a magisterských prací

Ostatní činnosti

Člen komisí pro státní bakalářské a magisterské zkoušky a státní doktorské a rigorózní zkoušky na PřF UK v Praze

Akce dokumentů