E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 427

Mail: jancak@natur.cuni.cz

 

 

Vědecko výzkumné zaměření

Geografie zemědělství, rurální geografie, výzkum polarizace prostoru (periferní oblasti Česka), venkova a změn ve využití ploch. Územní rozložení zemědělské výroby v Česku, regionální diferenciace zemědělství Česka v procesu transformace a integrace do EU, územní rozložení produkce hlavních zemědělských komodit ve světě. Tematická kartografie.
 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar
Researchgate

Akce dokumentů