E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel
2007–2009: Role lidského a sociálního kapitálu v procesu integrace periferií do regionálních struktur Česka v kontextu nové Evropy. Grantový projekt GA ČR č. 403/07/0743
2006: Povědomí o SROP. Krajský úřad Středočeského kraje, Praha
2006: OP RLZ. Krajský úřad Středočeského kraje, Praha
2003–2005: Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace. Grantový projekt GA ČR č. 403/03/1369, spoluřešitelé UK Praha, UJEP Ústí nad Labem, ZČU Plzeň, ing. Reinöhlová, Brno.
2002–2005: Regionální dopady transformace zemědělství ve fázi integrace ČR do EU. Grantový projekt GA ČR, č. 562/02/D142
2002–2003: Geografický výzkum periferních oblastí Česka v transformačním období: aplikace v tercierním vzdělávání. Grantový projekt GA UK, č. 205/2002/B-GEO/PrF
1998–1999: Perspektivy vývoje periferních oblastí ČR. Grantový projekt GA UK, č. 12-980-126/98/M
1996–1997: Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Grantový projekt GA UK, č.224/96/B/Geo

Spoluřešitel
2007–2011: Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. VaV MMR ČR č. WD-01-07-1, hl. řešitel: R. Perlín.
2006: Vliv institucionálních faktorů na současné změny využití ploch v Česku. Grantový projekt GA UK, hl. řešitel: J. Kabrda.
2005–2011: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. VZ MSM0021620831, hl. řešitel: P. Dostál, L. Sýkora
2005–2007: Hybné síly změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí. Perspektivy po přijetí do EU. Grantový projekt GA ČR č. 205/05/0475, hl. řešitel: I. Bičík
2004–2006: Rozvoj venkovských oblastí. VaV MMR ČR č. WB-12-04, hl. řešitel: R. Perlín.
2003–2007: Atlas krajiny ČR. MŽP ČR č. SK/600/1/03, příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., řešitel: I. Suchara, koordinátor PřF UK: I. Bičík, V Jančák: garant oddílu 2.

Akce dokumentů