E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Časopisy
JANČÁK, V., HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2008): Regional Differentiation of Selected Conditions for the Development of Human and Social Capital in Czechia. Geografie–Sborník ČGS, 113, č. 3, s. 269–284. (WoS)
HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M. (2008): Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. 150, Osterreichische Geographische Gesellschaft, Sien, s. 299–316. (IF)
JANČÁK, P., JANČÁK, V. (2007): Volyňští a "černobylští" Češi. Geografické rozhledy, 16, č. 5, s. 6–7.
KABRDA, J., JANČÁK, V. (2007): Vliv vybraných politických a institucionálních faktorů na české zemědělství a krajinu. Geografie–Sborník České geografické společnosti, 112, č. 1, s. 48–60.
BIČÍK, I. , JANČÁK, V. (2006): Czech agriculture in the integrating Europe. Acta Geographica Universitatis Comenianae, č. 48, s. 155–165.
JANČÁK, V, HAVLÍČEK, T., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2006): Research on Peripheral Regions in Czechia: Theoretical and Methodological Remarks and Basic Results. Acta Geographica Universitatis Comenianae, č. 48, s. 89–99.

Kapitoly


BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2007): Changes in agriculture and land use in Czechia in the transformational period. In: Kobayashi, K., Kureha, M. (eds.): EU enlargement and new Europe, Harashobo, s. 31–48.
JANČÁK, V., CHROMÝ, P. (2007): Human Capital in Agricultural Marginal Regions in Czechia. In: Matsuo, Y.: Proceedings conference IGU – Marginality. Kitami.
KABRDA, J., JANČÁK, V. (2006): České zemědělství a krajina po vstupu Česka do EU: nový institucionální rámec. In: Česká geografie v evropském prostoru, CD-ROM, Jihočeská univerzita, České Budějovice
HAVLÍČEK, T., JANČÁK, V., CHROMÝ, P., MARADA, M. (2005): Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních oblastí, KSGRR PřF UK Praha, s. 6–24.
BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2004): The transformation of the Czech agriculture after 1990. In: Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V. (2004): Czech geography at the dawn of the millenium. ČGS, Palacky University in Olomouc, Olomouc, s. 279–292.

Akce dokumentů