E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

člen ČGS (od 1994), předseda Pražské-středočeské pobočky (od 2006)
IGU Commission on Land Use and Land Cover Change (od 2000)
ESEH – European Society for Environmental History (od 2001)
IGU Commission on Evolving Issues in Geographical Marginality (od 2003)
Geografie–Sborník ČGS – výkonný redaktor (1994–2006)
Geografie–Sborník ČGS – technický redaktor (od 2006)
Ediční rada pro vydávání monografií při ČGS „Geographica“ – výkonný redaktor (od 2008)
Atlas krajiny ČR – garant oddílu 2 – Geografická poloha (od 2005)
Recenzní činnost pro Acta Universitatis Carolinae – Geographica, Geografii–Sborník ČGS, Geografické rozhledy
Sekční koordinátor soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie (SVP)

Akce dokumentů