E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: 221 951 380

Mail: danarez@natur.cuni.cz

Vědecko výzkumné zaměření

Zamýšlené (projektované), realizované a dosažené geografické vzdělání; koncepční, teoretické a metodologické otázky geografického vzdělávání na základních, středních i vysokých školách v národním i mezinárodním kontextu; další vzdělávání pedagogických pracovníků; hodnocení výsledků vzdělávání (národní srovnávací testy, maturita, přijímací řízení na PřF UK); uplatnění absolventů geografie na trhu práce.
 

Podíl na výzkumné, vědecké a organizační práci
Pedagogická činnost
Výzkumné projekty a granty
Publikace
Google Scholar

Akce dokumentů