E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPedagogická činnost

Teoreticko-metodologické otázky didaktiky geografie

Didaktika geografie I

Didaktika geografie II

Terénní cvičení z geografie (pro učitele)

Teorie a praxe geografického vzdělávání

Úvod do geografického vzdělávání

Modelové přípravy učitele zeměpisu

Seminář k dipl. práci pro diplomanty z geografie

Lektor kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (pořádané PřF UK, ČGS, AISIS, různými krajskými pedagogickými centry)

Akce dokumentů